I dagarna har det kommit flera förslag om våra pensioner. Både inom ramen för fyrpartiuppgörelsen och i den så kallade Pensionsgruppen.

Detta är speciellt glädjande för fackliga medlemmar i Socialdemokraterna från Jönköping och Jönköpings Län.

Vi drev denna angelägna fråga på Socialdemokraternas kongress 2017.

Förslagen går på sätt och vis tvärtemot den så kallade arbetslinjen. De pensionärer som inte jobbat eller jobbat väldigt lite kommer att få en stor del av sin hyra betald upp till en hyra på 7 000 kronor.

Dessutom kommer garantipensionen att höjas med 200 kronor per månad.

Men att främst kvinnor inte jobbat alls eller i liten utsträckning har att göra med hur samhället såg ut för 40–50 år sedan.

De som har enbart garantipension kommer förmodligen att fasas ut med tiden.

Mer oroväckande är att ingen av konstellationerna ännu berört att vi betalar in för lite pengar till systemet.

Det behövs ytterligare pensionsavsättningar på 2–4 procent. Dessa pengar finns egentligen redan avsatta. I övergångsbudgeten kunde vi läsa att ”den allmänna löneavgiften” i arbetsgivaravgifterna uppgår till hela 215 miljarder kronor för 2019.

Denna avgift har arbetstagarna redan avstått löneutrymme för. Den går inte alls till våra trygghetssystem.

Avgiften går rakt in i statsbudgeten och har bland annat använts till att finansiera stora skattesänkningar under Alliansregeringen.

Det måste löna sig att arbeta. Men det måste även ha lönat sig att arbetat i hårda tuffa jobb i 40-45 års tid

Peter Holkko

Bättre att använda dem till att finansiera en stärkt pension för alla.

Det minst genomtänkta i uppgörelserna är att vi skall jobba längre. LO-kollektivet går redan i snitt i pension eller slutar arbetslivet innan 64 år på grund av slitsamma jobb.

Vi måste först se till att arbetsgivarna förstår det nya pensionsystemet och anpassar jobben så att människor verkligen kan jobba till 66–69 år som föreslås.

Livslängd skiljer sig enormt. En kvinna med de 25 procent högsta inkomsterna lever 4,5 år längre än en kvinna med de 25 procent lägsta inkomsterna.

Bland män skiljer det sig ännu mer, med hela åtta år.

Samma sak gäller livslängden för män och kvinnor efter utbildningsnivå.

Högskoleutbildade män och kvinnor lever mer än fem år längre efter 30 års ålder än de med bara grundskola.

Vinnarna är de högavlönade och högutbildade.

Så gärna en medalj efter ett långt och slitsamt liv. Men hellre att premien till systemen höjs.

Det måste löna sig att arbeta. Men det måste även ha lönat sig att arbetat i hårda tuffa jobb i 40-45 års tid.

Glädjande nog har socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) poängterat att det finns flera steg att ta.

Många ser fram emot detta, även de med normal LO-lön som jobbat hela livet.