Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Lesothos finansminister Moeketsi Majoro har precis fått igenom landets budget för 2019-2020. På grund av instabilitet i den inhemska ekonomin genomförs flera åtstramningar.

Bland annat får statligt anställda ingen löneökning. Koalitionsregeringen, som leds av partiet All Basotho Convention (ABC), har sedan tidigare höjt skatter på drivmedel, tobak och alkohol.

Lesotho beräknar att få dåliga skördar i år vilket också kan komma att påverka ekonomin. Enligt Moeketsi Majoro behöver knappt en halv miljon invånare hjälp med sin livsmedelsförsörjning kommande månader. Lesotho har drygt 2 miljoner invånare.

Däremot öppnar kommande budget upp för sänkt pensionsålder, från 70 till 60 år, en reform som genomförs kommande två år. Dessutom ökar den statliga pensionen från cirka 190 kronor i månaden till 225 kronor. Medellivslängden i Lesotho, är enligt Världsbanken 54 år.