Minns ni jobbcoacherna och etableringslotsarna?

De ”innovationer” som regeringen Reinfeldt ägnade sig åt med Arbetsförmedlingen som drog till sig ekonomiska brottslingar, bedragare som erbjöd hypnos och i några fall till och med misstänkta terrorfinansiärer.

Detta fiasko ska nu inte bara återupplivas, utan köras som fullskaleexperiment.

Arbetsförmedlingen står inför stora förändringar. Omfattande uppsägningar väntar till följd av kraftigt minskade anslag, ett resultat av M och KD:s katastrofbudget som röstades igenom i riksdagen i december.

Men det är inget som stoppas av det så kallade januariavtalet mellan regeringen, Centern och Liberalerna.

Tvärtom slår man där fast att stora delar av Arbetsförmedlingens verksamhet ska privatiseras, under oklara former och av oklara skäl.

Det finns inget stöd i forskningen för att privata utförare av arbetsmarknadstjänster uppnår bättre resultat än offentliga.

Tvärtom. Offentlig arbetsförmedling presterar generellt sett bättre än privata aktörer. Om man vill uppnå större effektivitet är privatisering fel väg att gå.

Riskerna är uppenbara. Kostnaderna för upphandling, kontroll och uppföljning kommer att öka kraftigt och det finns en stor risk för bedrägerier, fusk och korruption i vinstjaktens spår.

Alliansregeringens införande av etableringslotsar och jobbcoacher är två tydliga exempel på detta.

Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna, som tidigare försvarat en arbetsförmedling i offentlig regi, vikt ner sig fullständigt och nu med full kraft försvarar den förestående privatiseringen

Ali Esbati & Ciczie Weidby

Om man vill minska kostnaderna är privatisering fel väg att gå.

Tragikomiskt i sammanhanget är att privatiseringsförespråkarnas förebild, Australien, snarare är ett varnande exempel än ett föredöme.

Australiens privatiserade arbetsförmedling har skapat ett gytter av vinstdrivande aktörer med bristande kontroll, bedrägerier och urholkade yrkeskunskaper hos handläggarna som följd.

Resultat: Dålig service för såväl arbetssökande som arbetsgivare och en fortsatt hög långtidsarbetslöshet.

Om man vill ”reformera Arbetsförmedlingen i grunden” är Australien fel väg att gå.

Svensk arbetsmarknadspolitik, med en arbetsförmedling i offentlig regi med nationell överblick, var länge en förebild för många länder.

Genom satsningar på arbetsmarknadsutbildning, stöd och insatser rustades arbetssökande för en arbetsmarknad i förändring.

Den förändring som Arbetsförmedlingen nu står inför, orkestrerad av marknadsfundamentalisterna i Centerpartiet, riskerar att bli spiken i kistan för svensk arbetsmarknadspolitik såsom vi känner den.

Det är anmärkningsvärt att Socialdemokraterna, som tidigare försvarat en arbetsförmedling i offentlig regi, vikt ner sig fullständigt och nu med full kraft försvarar den förestående privatiseringen.