Efter toppmötet i måndags om dödsolyckor i arbetet är deltagarna, arbetsmarknadens parter och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S), överens om att dagens utveckling måste vända.

Och 58 döda under 2018 och 12 dödsolyckor enbart under de två första månaderna i år är naturligtvis oacceptabelt.

Men vi måste behålla fokus på vem som har ansvaret. De fackliga skyddsombuden har en viktig roll i att påtala risker.

Bara inom IF Metall anmälde de regionala skyddsombuden under 2018 hela16 918 brister i arbetsmiljön.

Men skyddsombuden bär inget rättsligt arbetsmiljöansvar. Det ansvaret ligger helt på arbetsgivaren.

Och här ingår inte bara att kartlägga risker utan också att åtgärda dem.

Här är Arbetsmiljöverkets möjligheter att vidta åtgärder mot företag som inte sköter sitt arbetsmiljöansvar synnerligen viktigt.

Att Arbetsmiljöverket gör fler oannonserade inspektioner är därför ett naturligt krav.

Men vi har ocksåsett flera fall såväl inom transport som byggnads där Arbetsmiljöverket efter en anmälan har backat i kraven på en tillräckligt trygg arbetsmiljö.

Det är inte vad vi förväntar oss av en tillsynsmyndighet.

Regeringen måste se till att Arbetsmiljöverket inte bara gör fler inspektioner utan också att de fullt ut värnar de lagar och regler som finns runt en säker arbetsplats.