Googles lönekartläggning för 2018 gav ett oväntat resultat, rapporterar amerikanska NPR.

Utredningen visade att en stor grupp manliga mjukvaruingenjörer fick sämre betalt än sina kvinnliga kolleger för att utföra samma arbetsuppgifter.

”Vår lönekartläggning säkerställer rättvis ersättning för anställda med samma jobb, på samma nivå, plats och prestation. Men vi vet att det bara är en del av berättelsen”, skriver företagets talesperson Lauren Barbato i en bloggpost.

Linda Flood: Är IT-jättarna too big to fail?

Global

IT-jättens egen förklaring till löneglappet är att mellanchefer gett högre ersättningar till kvinnliga mjukvaruingenjörer.

Totalt ska företaget nu fördela drygt 900 miljoner kronor till 10 677 anställda som kompensation för lönediskriminering under fjolåret.

Företaget har inte meddelat hur många av dessa som är män respektive kvinnor.

Parallellt med att Google enligt egen utsago lönediskriminerat män är företaget indraget i en rättsprocess där det anklagas för att ha lönediskriminerat kvinnor.

”Google och Facebook – de verkliga bidragstagarna”

Debatt

Hösten 2017 stämde tre kvinnliga tidigare anställda Google för systematisk diskriminering i fråga om löner, tillsättningar och karriärutveckling. Huvudförhandlingen har ännu inte ägt rum.

Även USA:s arbetsmarknadsdepartement har anklagat Google för lönediskriminering.

Juristen Jim Finberg, som företräder de tre kvinnor som stämt Google, menar att oberoende granskningar visar att könsbaserad lönediskriminering är vanligt på företaget.

”Det är mycket nedslående att Google i stället för att ta itu med lönediskrimineringen mot kvinnor har beslutat att öka ersättningen till 8 000 manliga mjukvaruingenjörer”, skriver han i en kommentar till tidningen Wired.

Google

Googles moderbolag Alphabet är världens fjärde största företag sett till marknadsvärdet, som 2018 uppgick till 6 515 miljarder kronor.

Intäkterna kommer i huvudsak från nätannonser via sökmotorn Google.

Antalet anställda var under fjolåret 98 771.

Källa: Alphabet