Personal som tvingas arbeta 250 timmar i månaden och tjänar 54 kronor i timmen, fusk med tidrapporteringar och personal som arbetar under falskt namn, enligt källor och dokumentation.

I tisdags avslöjade KA och Arbetet stora missförhållanden i hemtjänstföretaget Enklare Vardag.

Företaget har avtal med sju kommuner i Stockholmsområdet.

Som vi berättat har de flesta av dem tidigare larmats om liknande uppgifter, bland annat genom ett anonymt brev som kom in till kommunerna i augusti förra året. Solna nöjde sig då med en försäkran från företaget om att det inte låg någon sanning i brevet.

Samuel Klippfalk (KD) är ordförande i omvårdnadsnämnden i Solna stad och säger att det är allvarligt om uppgifterna stämmer.

– Sen kan vi ju konstatera att det är anonyma källor vilket gör det svårt att kontrollera och i någon mening står ord mot ord. Vi har ingen indikation på att brukarna inte får den vård och omsorg de har rätt till, säger Samuel Klippfalk.

Han säger att de ändå kommer att göra en fördjupad uppföljning efter KA:s och Arbetets artiklar för att kontrollera uppgifterna.

Solna har inte gjort oanmälda kontroller av företaget, men Samuel Klippfalk tror ändå att de skulle ha upptäckt den här typen av fusk.

Han säger också att de flesta av hemtjänstkunderna i Solna har digitala lås som tidsregistreringarna är kopplade till, vilket gör det svårt att plocka med sig inloggningskvittenser som har gjorts i andra kommuner.

Däremot medger han att de inte kan veta att rätt person har varit på plats. Samuel Klippfalk tycker ändå att det är värt det att ha LOV i hemtjänsten.

– Tyvärr finns det människor som vill dra nytta av våra gemensamma välfärdssystem på ett otillbörligt sätt. Jag tycker ändå att valfriheten är viktig, det gör till exempel att man kan erbjuda hemtjänst med olika språkinriktning. Våra kontrollmekanismer säkerställer att brukarna får den vård och omsorg de ska ha, säger Samuel Klippfalk.

Han har svårt att svara på hur de skulle resonera om de inte hittade några bevis för att företaget gjort något fel i just Solna, men däremot i andra kommuner.

– Det är en svår fråga, för de har ju fortfarande levererat enligt avtal hos oss då. Men de fördjupade granskningarna hos oss och säkert även i andra kommuner kommer att utvisa detta. Men den verksamheten du beskriver tycker jag inte låter renhårig. Jag vill gärna ha renhåriga verksamheter i Solna, säger Samuel Klippfalk.

När Lidingö stad fick brevet med anklagelserna mot Enklare Vardag, gjorde de som Solna och nöjde sig med att företaget försäkrade att det inte var sant.

Birgitta Sköld, kommunalråd för det lokala Lidingöpartiet och ordförande i omsorgs- och socialnämnden säger att Lidingö har kontrollerat företaget som de ska.

– Vi har kontrollerat alla bitar vi kan kontrollera. Det är betalningar av arbetsgivaravgifter, skatter, tillgångar med mera, och vi har inte hittat någonting. Men nu när vi har läst era artiklar har vi beslutat att titta en gång till, så vi kommer att gå tillbaka och göra ytterligare en genomlysning, säger Birgitta Sköld.

Men vår granskning handlar inte om att företaget inte betalat in skatter och arbetsgivaravgifter. Det vi visar är att man utnyttjar de anställda och fuskar med tidregistreringarna.
– Jag kan inte kommentera det utan jag kan bara kommentera det jag vet att vi har gjort och det jag vet är fakta. Du säger att du vet att det har hänt, jag vet inte det. Jag har inga sådana uppgifter, utan det vi gör är att vi gör de kontroller vi har i våra riktlinjer och följer upp det som vi är ålagda att följa upp och det har vi också gjort.

Rent principiellt, vill ni ha ett företag som gör så här i andra kommuner?
– Jag kan inte svara på det utan vi hanterar de avtal vi har på ett rättssäkert sätt.

I Upplands Väsby, som har hittat en rad brister hos Enklare Vardag, väntar man på att företaget ska komma in med en redovisning av hur de har ”vidtagit rättelse” med anledning av bristerna.

Ordföranden i omsorgsnämnden vill inte svara på frågor.

Andra vice ordföranden i nämnden, socialdemokraten Barbro Brolin, säger att hon ser allvarligt på det som kommer fram i granskningen av Enklare Vardag.

– Vi tycker naturligtvis att det är fruktansvärt och vi kommer gå till botten och titta på vad som har hänt, säger Barbro Brolin.

Hon har inga synpunkter på hur förvaltningen har skött ärendet och litar på juristernas bedömning att de inte har på fötterna för att häva avtalet.

– Det här kanske är nackdelen med valfriheten, nu kommer de här sakerna fram och det är ju jättebra att det kommer fram, säger Barbro Brolin.