Olyckor som sker i kontakten med andra leder oftare än andra händelser på jobbet till skador som kräver mer än 30 dagars sjukskrivning.

Det visar en granskning från Afa Försäkring, där runt en av tre av sådana här olyckor kategoriseras som allvarliga.

– Det känns viktigt och angeläget att uppmärksamma denna typ av arbetsolyckor då olycksfall orsakade av olycka med person i stor utsträckning leder till allvarliga olycksfall, lång sjukfrånvaro eller medicinsk invaliditet, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa Försäkring, i ett pressmeddelande.

Rapporten visar också att detta är en av de vanligaste olyckstyperna bland kvinnor.

Att de drabbas hårdare än män förklaras dels av att fler kvinnor jobbar i utsatta yrken, dels av att män i dessa yrken ofta är yngre och därmed klarar till exempel fall bättre.

Skola, vård och omsorg är utsatta verksamheter.

Som exempel på vad som kan hända nämner Afa Försäkring anställda som dras med när en brukare faller, krockar med en kollega eller träffas av en boll på skolgården.