När saneraren Fredrik Johansson var mitt uppe i ett torrsugningsjobb fick han de första känningarna i bröstet.

Då trodde han att han sträckt sig. Dagen därpå kramade det till hårt kring hjärtat.

Han hade drabbats av en akut hjärtinfarkt som hade kunnat kosta honom livet.

Tidningen Fastighetsfolket möter Fredrik Johansson några månader efter att infarkten slog till.

Han beskriver hjärtinfarkten som ett livsomvälvande uppvaknande: ”Jag måste tänka på att jag investerar i mig själv nu när jag fått en andra chans”, säger han till tidningen.

Han är tillbaka på jobbet på heltid, men med anpassade arbetsuppgifter och rehabilitering. Kost har fått ställas om och medicin blir en del av hans liv framöver.

Just antalet hjärtinfarkter har minskat på senare år. Men fortfarande är hjärt- och kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i landet.

En alarmerande rapport från Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm från förra året visade att 46 procent av alla yrkesverksamma har så dålig kondition att man löper förhöjd risk för hälsosjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, men även depression.

…lika viktigt är att arbetsgivaren tar sitt ansvar för att minska den ohälsosamma stressen, se över bullernivåer och ge rätt till en fullt fungerande företagshälsovård

Yonna Waltersson

Livsstilsfaktorer lyfts ofta fram som orsak till hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt finns all anledning att se till arbetsplatsen för att både hitta orsaker och möjliga botemedel.

Tydliga samband finns mellan insjuknande och de som har höga krav på sig i arbetet, men små möjligheter att påverka.

Även de som upplever att de har lågt stöd och som har osäkerhet i anställningen utmärker sig.

Liksom de som jobbar skift, har mycket övertid eller utsätts för buller. Här faller ett tungt ansvar på arbetsgivaren att se över arbetsmiljön.

För Fredrik Johansson underlättades tiden efter att sjukdomen infann sig av den avtalsgruppsförsäkring som gäller för arbetsplatser med kollektivavtal.

Genom en sjuk- och efterlevandeförsäkring han har som medlem i facket fick han också 50 000 kronor för sin diagnos.

Det var, som han säger ”en väldigt stor lättnad att få hjälp, så man kunde fortsätta gå runt ekonomiskt fast jag varit borta från jobbet”.

Något som är värt att komma ihåg för den som blir sjuk, men också att påminna den kollega som blir dålig om.

Vi har bara ett liv. Just därför är det så viktigt att tänka på och vårda hjärtat.

Men lika viktigt är att arbetsgivaren tar sitt ansvar för att minska den ohälsosamma stressen, se över bullernivåer och ge rätt till en fullt fungerande företagshälsovård.