Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

– Klimatförändringarna utgör ett hot mot Jamaica. Vi gör allt vi kan för att hantera det på ett smart sätt. Att utveckla och genomföra en ny effektiv politik har blivit vårt vapen i kampen mot ett förändrat klimat, särskilt när det gäller att skydda jordbruket som är en viktig ekonomisk sektor, säger Una May Gordon, chef för avdelningen för klimatförändringar vid departementet för ekonomisk tillväxt och skapande av sysselsättning.

Nyligen meddelade Jamaicas premiärminister att landet ska minska koldioxidutsläppen genom att mängden el från förnyelsebara energikällor ska öka till 50 procent till 2030.

Under de senaste 30 åren har Jamaica upplevt ett ökat antal översvämningar, jordskred, tropiska stormar, orkaner, stigande havsnivåer, en ökad erosion av strandlinjen och ihållande torka.

Una May Gordon, chef för avdelningen för klimatförändringar vid departementet för ekonomisk tillväxt och skapande av sysselsättning i Jamaica.

En särskild avdelning för klimatförändringar inrättades 2013 för att sätta fokus på klimatagendan. Det är tydligt att klimatförändringarna påverkar en rad olika sektorer.

En bättre förvaltning av vattenresurserna och hållbara jordbruksmetoder har införts. Nu används grödor som klarar oregelbundna väderförhållanden.

– Jordbruket är en av de viktiga sektorerna, en motor i vår ekonomi och förmodligen en av de största arbetsgivarna. Torka, brist på nederbörd, ojämna cykler, en ökad spridning av skadedjur och sjukdomar är kopplade till klimatförändringar. Vi har sett hur det påverkar produktionen och jordbrukares försörjning, säger Una May Gordon.

Hon påpekar att havsnivåerna stiger och att stora delar av kusten påverkas.

– Det mesta av den viktiga infrastrukturen ligger inom fem kilometer från kusten och därför finns det också många kustsamhällen. Vi ser hur de påverkas. När temperaturen stiger i havet minskar också fångsten av fisk.

Nu pågår arbetet med att koordinera klimatarbetet i hela landet. Jordbruket ska använda sig av hållbara metoder och anpassas till nya förhållanden.

Una May Gordon berättar att många brukar jord i områden som gränsar till skog och att det är viktigt att även se till att skogen bevaras.

Hon framhåller att det är viktigt att jordbrukare känner till hur vädret kommer att förändras och påverka deras arbete.

– Vi samarbetar med vädermyndigheten och använder oss av informations- och kommunikationsteknik för att jordbrukare ska få tillgång till information i realtid via sina mobiltelefoner. Den som vet att i dag eller nästa vecka så kommer det mer regn kan planera bättre. Genom att vara förberedd kan bönder lättare hantera de utmaningar de står inför. Vi bidrar med information och kunskap för att de ska kunna anpassa sig till förändrade förhållanden.

Omkring 5 000 jordbrukare utbildas i en första omgång.

Busani Bafana/IPS