Bristen på chaufförer har i flera år varit ett stort problem för transportbranschen. Fördelen är att den som i dag utbildar sig till lastbilschaufför är närmast garanterad jobb. Arbetstillfällen finns över hela landet.

Att lockropen från branschen fått genomslag märks på landets gymnasieskolor med fordons- och transportprogram, där antalet sökande ökat med 25 procent jämfört med förra året.

I dag är nästan en fjärdedel av eleverna i årskurs 2 tjejer, visar en enkät från Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA). För fem år sedan var den siffran 16 procent.

En av förklaringarna till omsvängningen är att machostämpeln som i princip alltid vilat över branschen håller på att försvinna.

Med dagens teknik krävs inte så mycket muskelstyrka som förr, däremot efterfrågas social kompetens, flexibilitet och punktlighet, påpekar Micaela Roslund, projektledare på TYA för TT.

– Vad jag hör är att många flickor väljer utbildningarna när de ser att det finns andra flickor som redan går där.

På tolv av skolorna i enkäten är mer än 40 procent av eleverna tjejer. På Björknäsgymnasiet i Boden är de nästan hälften.

”Det är helt fantastiskt. När jag började 2013 tror jag vi hade en eller två tjejer och nu är det närmare hälften. Även de åkare jag pratar med är lyriska då tjejer generellt kör mer uppmärksamt och bränslesnålt”, säger Monica Silverplats-Skytt, rektor på skolan i ett pressmeddelande.

18-åriga Alice Haraldsson gillar bredden och valmöjligheterna inom yrket.

– Branschen är så stor och det finns så många olika inriktningar inom yrket. Sedan är det roligt att vara ute och köra, säger hon till TT, men tillägger att det då och då dyker upp negativa kommentarer.

– Det händer att man träffar människor, främst killar, som är emot att det kommer in tjejer i branschen. Men jag träffar också många som är jättepositiva och som tycker att det är bra att vi är intresserade.

Björn Ewenfeldt/TT

TYA och enkäten

• Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA, är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportbranschen.

• I dag har 87 svenska gymnasieskolor transportutbildning och 74 besvarade frågorna i enkäten.

• I en enkät förra året svarade åkeriföretagen att de behöver anställa 7 000 förare det närmaste året. 50 000 chaufförer behövs de kommande tio åren.