I dag har Arbetsförmedlingens styrelse beslutat om principerna för de stora neddragningar som myndigheten står inför.

Runt 130 av dagens 242 lokala kontor kommer att avvecklas. Det innebär att mer än hälften av kontoren runt om i landet läggs ned. Vilka det blir är ännu inte bestämt.

– Förhandlingarna om att successivt avveckla ett stort antal kontor drar nu igång och vi räknar med att kunna ta beslut om vilka kontor som blir berörda i slutet av mars, säger Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till neddragningarna är att Arbetsförmedlingens uppdrag ska göras om så att all förmedling av jobb ska ske av externa leverantörer, vilket slogs fast i januariavtalet mellan S, MP, C och L.

Myndighetens budget har också skurits ned kraftigt efter att riksdagen röstade igenom Kristdemokraterna och Moderaternas budget.

Arbetsförmedlingen har därför tidigare i år varslat mer än en tredjedel av sina anställda om uppsägning. 4 500 tjänster ska försvinna från myndigheten och det kräver att kontor läggs ned.

– Vi kan inte genomföra en så stor personalneddragning utan att göra stora förändringar i hela kontorsnätet. I vårt förslag påverkar neddragningarna direkt samtliga kontor i landet, säger Mikael Sjöberg.

Han tillägger att även om antalet personer som sägs upp är störst i storstadsregionerna så blir konsekvenserna tydligast på små och mellanstora orter där hela kontor läggs ner.

Arbetet har tidigare berättat om glesbygdskommunernas oro för detta.

Arbetsförmedlingen arbetar nu för att allt mer gå över till digitala tjänster, men betonar samtidigt att möjligheten till fördjupat stöd och personliga möten ska finnas inte bara på de egna kontoren.

– Vi ser också stora möjligheter i samarbetet med Statens servicecenters servicekontor, med kommuner och andra myndigheter för fortsatt god samverkan och service i samtliga kommuner, säger Mikael Sjöberg.