Feministiskt initiativs intersektionella samhällsanalys ser hur kapitalismen, patriarkatet och rasismen som maktförhållanden är tätt sammanlänkade.

Därför behövs en antirasistisk och klassmedveten feminism, likväl som en feministisk och antirasistisk arbetarrörelse. Och därför behövs breda samarbeten.

Karl-Petter Thorwaldsson (LO) uttrycker intresse för närmare samverkan med Vänsterpartiet, Reformisterna inom S och andra politiska yttringar till vänster i politiken.

Feministiskt initiativ välkomnar LO:s intention att söka nya progressiva samarbeten för att skapa motvikt till den nyliberala glidningen inom Socialdemokratin. Vi deltar gärna i sådana samtal.

Fi delar i stort LO:s analys av den ökande ojämlikheten i Sverige och vad som bör göras åt den.

Regressiva skattereformer, urholkad arbetsrätt och marknadshyror leder till ytterligare ökad ojämlikhet.

Växande klyftor har i sin tur bidragit till högerpopulismens framgångar.

Den intersektionella feminismen som Fi står för är en naturlig och nödvändig del i den samlade vänsterns strävan efter ett jämställt, jämlikt och rättvist samhälle

Partiledarna för Fi

LO:s nyligen publicerade utredning Makteliten visar tydligt hur de groteska inkomstskillnaderna mellan eliten och vanliga anställda fortsätter att öka.

Och som om den ekonomiska statistiken inte vore nog, så omkom 58 personer i arbetet under 2018.

Det enda alternativet för att bryta den oacceptabla utvecklingen är en bred och inkluderande progressiv rörelse på vänstersidan av den politiska scenen.

Solidaritet, intersektionalitet och samarbete behövs mer än på länge.

Feministiskt initiativs politik tangerar sedan länge många av LO:s förslag kring skattepolitik.

Till exempel kan nämnas att Fi likt LO vill se återinförd fastighetsskatt, rättvisare kapitalbeskattning och reformerade 3:12-regler.

Samtliga punkter i LO:s program för omfördelning finns i vår politik.

På den nyligen avslutade Fi-kongressen 2019 antogs ny politik om att omvandla jobbskatteavdrag till grundavdrag samt återinföra arvs/gåvoskatt, i linje med vad LO förtjänstfullt framfört.

Gällande socialförsäkringar går vi till och med i många fall längre vad gäller progressiva reformer för jämlikhet. Inom arbetsrätt och socialpolitik har vi viktiga perspektiv att tillföra.

Fi deltar gärna i de samarbeten som LO avser bygga framöver, och lovar då att stärka perspektiven kring jämställdhet, antirasism och andra rättighetsperspektiv som behövs för att bredda och fördjupa analysen kring de faktorer som skapar ojämlikhet.

Den intersektionella feminismen som Fi står för är en naturlig och nödvändig del i den samlade vänsterns strävan efter ett jämställt, jämlikt och rättvist samhälle.