Var femte fackförbundsmedlem känner inte till vad deras medlemsskap ger för försäkringsskydd.

Det visar en ny enkätundersökning från Yougov som grundar sig på  webbintervjuer med 1 845 fackmedlemmar.

Undersökningen har gjorts på uppdrag av försäkringsbolaget If som menar att medlemsförsäkringarna kan skilja sig stort mellan förbunden.

– Allt som allt kan det röra sig om värden för flera tusen kronor om året, så det är så klart viktigt att sätta sig in i vad som gäller för en själv, säger Jaan Köll, personförsäkringsexpert på If i ett pressmeddelande.

Av dem som känner till sitt fackmedlemskaps försäkringsskydd menar många att skyddet brister.

37 procent, eller lite mer än en tredjedel upplever sig ”inte skyddade alls” eller ”ganska dåligt skyddade”.

Bara 4 procent av de tillfrågade känner sig helt skyddade av medlemskapet.

Var femte känner sig osäker

”Upplever du att du är skyddad mot ekonomiska problem, på grund av sjukdom eller skada, i och med ditt medlemskap i fackförbund?”, bland fackmedlemmar.

Inte skyddad alls: 10 procent

Ganska dåligt skyddad: 27 procent

Ganska väl skyddad: 41 procent

Helt skyddad: 4 procent

Vet ej: 18 procent

Källa: IF/Yougov