– Det vilar ett stort ansvar på Hamnarbetarförbundet.

Det säger Mattias Dahl, vd på Transportföretagen efter att Hamnarbetarförbundet, på onsdagsmorgonen, varslade om storstrejk i alla Sveriges hamnar med start den 6 mars.

– Det här är svårt att förstå. Varför utsätta samhället, alla och hela Sverige för den här enorma skadan, fortsätter han.

Enligt Hamnarbetarförbundet är strejkvarslet ett svar på det lockoutvarsel som arbetsgivarna lade i fredags.

Det gäller också från de 6 mars och innebär att förbundets medlemmar lockoutas på sina lediga dagar. De dagarna ska hamnarbetarna inte få betalt för under tiden konflikten pågår, enligt arbetsgivarnas varsel.

Eftersom många hamnarbetare jobbar skift och helg kan de lediga dagarna stå för så mycket som hälften av lönen, enligt Erik Helgeson, ledamot i Hamnarbetarförbundets styrelse, som sade att ”konsekvenserna blir helt absurda” när Arbetet intervjuade honom i måndags.

Mattias Dahl håller dock inte med om att Transportföretagen varit med och eskalerat situationen.

Hamnarbetarnas svar: Storstrejk i alla hamnar

Hamnkonflikten

Nyheter

– När två parter hamnar i en konflikt finns det alltid en retorik. Men då är det en bra idé att titta på fakta. Det var Hamnarbetarförbundet som började strejka och som vid varje enskild tidpunkt valt att eskalera. Vi har gått dem till mötes med en lång rad eftergifter.

Enligt Mattias Dahl kommer man på Transportföretagen att ägna den närmsta tiden till att analysera effekterna av varslet och stödja sina medlemmar.

– Parallellt med det är det viktigt att vi är tydliga till omvärlden, Hamnarbetarförbundet, medlarna och alla andra. Med en dåres envishet tjatar jag och säger att vi tar ansvar i den här konflikten. Vi är beredda att ingå ett avta med Hamnarbetarförbundet och ge dem de rättigheter de vill ha som skyddsombud och liknande. Men vi är inte beredda att ge Hamnarbetareförbundet möjligheter att anskaffa sig andra villkor än vad som gäller för alla andra i hamnarna.

Den tredje parten i Sveriges hamnar, Transportarbetarförbundet meddelade under eftermiddagen att de sannolikt inte kommer genomföra några sympatiåtgärden i anslutning till strejken, något Hamnarbetarförbundet begärt.

Alla medlemmar i Hamnarbetar­förbundet varslas om lockout på lediga dagar

Hamnkonflikten

Nyheter

”Vid en första bedömning av sympatibegäran så framstår det ju dock som både komplicerat och märkligt att vi ska besluta om sympatiåtgärder för att teckna ett avtal som vi som förbund redan har och äger, ett avtal som vi dessutom är bundna av fredsplikt genom. I tillägg till det kan vi fortsatt inte stå bakom Hamnarbetarförbundets hållning i den här konflikten.” skriver Transport i ett pressmeddelande men betonar att ett formellt beslut ska fattas i mars.

Transport skriver dock att man delar Hamnarbetarförbundets uppfattning om att att arbetsgivarens åtgärd är mycket ”kraftfull och allvarlig”.

”Det bästa sättet att möta detta är att alla hamnarbetare är organiserade inom ett och samma förbund istället för splittrade på två olika förbund som båda arbetar för sina medlemmars bästa.” skriver Transport i sitt pressmeddelande.

Det handlar konflikten om

Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar har förhandlat om ett centralt kollektivavtal. De har inte kunnat enas om hur ett sådant ska se ut.

Situationen kompliceras av att arbetsgivarna redan har ett avtal för samma typ av arbete med LO-förbundet Transport.

Hamnarbetarförbundet har sagt nej till medlarbud som de menar begränsar deras inflytande för mycket.

Hamnarbetarförbundets varsel:

”Total arbetsnedläggelse för allt arbete inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde på samtliga medlemsföretag inom Sveriges Hamnar.”

”Alla arbetsuppgifter som är uttagna för arbetsnedläggelse inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde försättes samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra sådana arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Om arbetsgivare illojalt söker kringgå blockaden omfattar detta varsel blockad av allt arbete inom hela detta företags verksamhet.”

”Åtgärderna gäller tills vidare till Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras.”

Strejken inleds den 6 mars enligt pressmeddelandet.

Arbetsgivarens tidigare varsel:

”Lockout för samtliga medlemmar i Hamnarbetarförbundet på lediga dagar.”

”Blockad mot övertidsarbete samt inhyrning för övertidsarbete.”

Varslet gäller perioden 6 mars kl. 00.00 till och med den 31 juli 2019.”