”Total arbetsnedläggelse för allt arbete inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde på samtliga medlemsföretag inom Sveriges Hamnar.”

Varslet om storstrejk i Sveriges hamnar från och med den 6 mars presenterades av Hamnarbetarförbundet i ett pressmeddelande på onsdagsförmiddagen.

I pressmeddelandet anklagar förbundet bland annat arbetsgivaren för att hota medlemmar om att de inte får arbete om de inte går ur Hamnarbetarförbundet samt för att ha ljugit om förbundets vilja att teckna avtal.

Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten är upprörd över Hamnarbetarförbundets strejkvarsel och ser stora risker för den svenska exportindustrin.

– Det är en jätteallvarlig situation vi är i. Det är en stor risk att exportindustrin förlorar på det här, en risk för konkurrenskraften för svensk exportindustri, att man förlorar på sin marknad, säger han till TT.

Hamnarbetarförbundets utspel riktar in sig på det lockoutvarsel arbetsgivarna lade i fredags.

Det varslet omfattade samtliga medlemmar i Hamnarbetarförbundet, i alla hamnar, från 6 mars till 31 juli och riktade in sig specifikt på hamnarbetarnas lediga dagar.

Hamnarbetarna funderar på motdrag i hamnkonflikten

Hamnkonflikten

Nyheter

De dagarna ska hamnarbetarna inte få betalt för under tiden konflikten pågår, enligt arbetsgivarnas varsel.

Den som jobbar en vanlig arbetsvecka, åtta timmar om dagen, och är ledig till helgen skulle alltså förlora två sjundedelar av sin lön med den här typen av lockout.

Men eftersom många hamnarbetare jobbar skift och helg kan de lediga dagarna stå för så mycket som hälften av lönen, enligt Erik Helgeson, ledamot i Hamnarbetarförbundets styrelse, som sade att ”konsekvenserna blir helt absurda” när Arbetet intervjuade honom i måndags.

I ett pressmeddelande från i fredags skriver Sveriges Hamnar att organisationen visat god vilja och sagt ja till medlarbuden till skillnad från facket som avvisat buden och genomfört mer än 120 strejker.

Alla medlemmar i Hamnarbetar­förbundet varslas om lockout på lediga dagar

Hamnkonflikten

Nyheter

”Vi kan inte längre acceptera Hamnarbetarförbundets agerande. Vi kommer inte tillåta Hamnarbetarförbundet att rasera den svenska modellen” skriver Transportföretagen i sitt pressmeddelande.

Är det då lagligt att varsla om lockout enbart på lediga dagar och alltså sänka lönen kraftigt för arbetstagarna, samtidigt som produktionen pågår som vanligt?

Ja, menar Dan Holke, chefjurist på LO-TCO Rättsskydd.

– Man får vidta stridsåtgärder som vållar motparten så stor skada som möjligt med så liten insats som möjligt. Det är juridiskt helt okej. Sen kan det ju möjligtvis finnas moraliska synpunkter.

Enligt Dan Holke ligger fördelen oftast hos arbetstagarna när det gäller stridsåtgärder som kan tyckas slå oproportionellt hårt.

– Det finns exempelvis inget som hindrar att facket tar ut en nyckelperson i strejk som lamslår en hel verksamhet.

Hade det varit intressant att pröva en sådan här fråga juridiskt?
– Jag brukar hävda att det inte finns något intresse för oss på arbetstagarsidan att inskränka rätten att vidta stridsåtgärder, så jag brukar avråda från att vi ska driva sådana uppfattningar. Normalt sett är det ju vi som vidtar stridsåtgärder och vill att den rätten inte kränks.

Det handlar konflikten om

Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar har förhandlat om ett centralt kollektivavtal. De har inte kunnat enas om hur ett sådant ska se ut.

Situationen kompliceras av att arbetsgivarna redan har ett avtal för samma typ av arbete med LO-förbundet Transport.

Hamnarbetarförbundet har sagt nej till medlarbud som de menar begränsar deras inflytande för mycket.

Hamnarbetarförbundets varsel:

"Total arbetsnedläggelse för allt arbete inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde på samtliga medlemsföretag inom Sveriges Hamnar."

"Alla arbetsuppgifter som är uttagna för arbetsnedläggelse inom Hamn- och Stuveriavtalets tillämpningsområde försättes samtidigt i blockad, vilket innebär att ingen får utföra sådana arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Om arbetsgivare illojalt söker kringgå blockaden omfattar detta varsel blockad av allt arbete inom hela detta företags verksamhet."

"Åtgärderna gäller tills vidare till Hamnarbetarförbundet och arbetsgivaren träffar kollektivavtal eller varslet särskilt återkallas eller ändras."

Strejken inleds den 6 mars enligt pressmeddelandet.

Arbetsgivarens tidigare varsel:

"Lockout för samtliga medlemmar i Hamnarbetarförbundet på lediga dagar."

"Blockad mot övertidsarbete samt inhyrning för övertidsarbete."

Varslet gäller perioden 6 mars kl. 00.00 till och med den 31 juli 2019."