Fler än 200 fonder försvinner nu ur premiepensionssystemet.

Den vanligaste orsaken är att de inte har tillräckligt mycket pengar i annan finansiell verksamhet än just premiepensionen och inte heller vill ha det.

Det här är symptomatiskt.

Premiepensionen har blivit en gödkalv för finansinstitut och banker. Alla svenskar tvingas enligt lag spara 2,5 procent av sin lön varje månad.

Och bankerna som förvaltar pengarna gör gigantiska vinster genom att ta höga avgifter för att förvalta pengarna. När möjligheten nu stryps väljer förvaltare att hoppa av.

De har aldrig varit intresserade av annat än de pengar de kan krama ur systemet.

Men runt 600 fonder finns fortfarande kvar att välja mellan.

Dessa förvaltare sysslar med tillräckligt mycket annat för att få fortsätt ösa svenskarnas pensionspengar ur systemet och förvandla dem till egen privat vinst.

Naturligtvis bör hela systemet med premiepension göras om för att garantera att de pengar som vi enligt lag tvingas spara ska gå till det som är syftet, att förstärka vår pension.

I väntan på att så sker kan vi spara i statliga sjunde AP-fonden, Som med en låg avgift har lyckats hålla en bra avkastning, eller åtminstone välja en förvaltare med mycket låg avgift.