– Våra medlemmar har berövats möjligheten att vara lediga i upp till sju dagar per år, då de till exempel kunde ha varit med sina barn. De kunde också ha tagit ut arbetstidsförkortningen som pensionsinbetalningar, då har de missat värdeutveckling i pensionssparandet, säger Darko Davidovic, förbundsjurist vid IF Metall, som kräver ekonomisk ersättning och ideellt skadestånd med totalt 617 522 kronor.

Swed Handling, som har verksamhet i Gävle och Norrköping, både säljer och tillverkar olika kemikalier, till exempel AdBlue, en tillsats som används för att minska utsläppen från dieseldrivna fordon.

Tidigare hade Swed Handling kollektivavtal med Handels, men 2010 bytte företaget till IF Metalls avtal för kemiindustrin, det så kallade I-avtalet, eftersom egen tillverkning blev en allt större del av verksamheten.

Med IF Metalls avtal följer en arbetstidsförkortning som inte finns i Handels avtal. Fram till 2014 innebar den att sju dagar per år lades till den anställdes tidbank.

Från tidbanken kan dagarna tas ut som ledighet, pengar eller extra inbetalningar till tjänstepensionen.

Från och med 2014 gäller i stället sex lediga dagar per år plus inbetalningar till deltidspension.

– När en ombudsman från vår avdelning besökte de anställda i Gävle och frågade hur de använde sin arbetstidsförkortning blev svaret att de inte hade någon, säger Darko Davidovic.

Rickard Andersson, vd för Swed Handling, säger i ett mejl till Arbetet att de anställda som bytte avtal 2010 låg på en högre lönenivå än vad IF Metalls avtal medförde.

Företaget gjorde upp med IF Metall om att behålla de högre lönerna mot att arbetstidsförkortningen ansågs inkluderad.

– Den person som undertecknade avtalet från IF Metall hade enligt sig själv mandat att förhandla centralt. Nu, åtta år senare, har IF Metall kommit på att så kanske inte var fallet, säger Rickard Andersson.

Darko Davidovic ger en annan bild. För de anställda i Gävle finns ingen uppgörelse där arbetstidsförkortningen bytts mot högre löner, säger han.

Samma sak gäller de ungefär 40 anställda i Norrköping, där förhandlingar mellan parterna fortfarande pågår.

– Företaget vilseleder, säger Darko Davidovic. Våra medlemmar på Swed Handling har inte högre löner än andra arbetare på det här avtalsområdet har. Tvärtom, de ligger nästan 2 000 kronor lägre.