I veckan rapporterade SVT och Arbetet om it-problem på Arbetsförmedlingen som kan innebära att tiotusentals arbetssökande har fått felaktiga beslut om indragen ersättning.

Personer som har krav på sig att lämna in en aktivitetsrapport för att visa att de sökt jobb eller deltagit i aktiviteter kan ha fått varning eller indragen ersättning – detta trots att de lämnat in rapporten.

Samma dag som rapporteringen om problemen informerade Arbetsförmedlingen på sitt intranät om nya stora automatiseringar.

En robot ska sköta handläggning och beslut som gäller anställningsstödet nystartsjobb. ”Äntligen är nystartsjobbsroboten här!”, löd rubriken.

Roboten ska göra mycket av det jobb som handläggare gör i dag.

Från den 25 februari ska roboten lanseras i ett geografiskt begränsat område.

Målet är att en stor del av handläggningen och besluten över hela landet ska skötas automatiskt till sommaren.

Men internt på Arbetsförmedlingen finns en oro för att det nya projektet ska leda till fler fel.

I ett internt dokument som Arbetet tagit del av varnar en sakkunnig för risker med det nya systemet. Bland annat att arbetsgivare inte kommer att kontrolleras tillräckligt vid beslut om nystartsjobb om processen automatiseras.

I dokumentet lyfts en risk med att roboten ska besluta om förlängda nystartsjobb, eftersom dessa liksom nya ansökningar ska fattas på egna underlag med enskild handläggning och kontroll.

”Anser man att ”förstabesluten” kräver ett mänskligt öga för bedömning av underlag och en mänsklig hand för beslut så borde det i så fall innebära att det även gör det vid de sk förlängningsbesluten”, står det i dokumentet.

Arbetsförmedlingens it-chef Filippa Jennersjö känner inte till den interna oron, men säger att arbetsgivarkontrollen görs ordentligt.

– Om roboten hittar något går det direkt över till manuell hantering.

Enligt henne är robotprojektet som nu drar i gång något annat än systemet där det blev fel med aktivitetsrapporterna.

– Det är inte samma system och det är inte samma typ av automatisering heller, säger hon till Arbetet.

Hon berättar att robotiseringen kommer leda till att handläggare på myndigheten slipper ägna sig åt repetitiva uppgifter.

Roboten, som är en programvara, ska nämligen jobba som en handläggare gör i dag genom att bland annat klicka på knappar och hämta information från olika system.

I stället kommer handläggarna kunna göra mer ”värdeskapande” arbetsuppgifter.

Med tanke på det som hänt, är ni inte oroliga för att det ska bli tvärtom?
– Nej. Vi är precis i början på vår automatiseringsresa. Vi har lagt ner väldigt mycket tid på att bygga en helt annan grund för vår it-plattform, med ordning och reda för information. Det här med aktivitetsrapporterna var vårt absolut första försök med automatisering.

Hon tillägger att roboten ska börja handlägga beslut om nystartsjobben i ett geografiskt begränsat område just för att vara säkra på att allt fungerar.

– Det är naturligtvis viktigt att vi har stabila miljöer. Och det är viktigt att vi testar ordentligt.

Roboten ska förbereda beslut efter att arbetsgivare lämnat in nya ansökningar om nystartsjobb digitalt, medan beslutet fattas av handläggaren.

Den ska också fatta beslut vid ansökningar om förlängda perioder med anställningsstödet. I några typer av ärenden ska handläggare fortfarande sköta besluten.

Enligt Arbetsförmedlingen har den totala kostnaden för externa konsulter i robotprojektet hittills varit runt två miljoner kronor, sedan de började jobba i november 2018.