Sedan 2015 kan tiotusentals arbetssökande som deltagit i arbetsmarknadspolitiska program ha fått felaktiga beslut om indragen ersättning, något som SVT var först med att rapportera om.

Arbetet har tagit del av ett dokument från Arbetsförmedlingen om de allvarliga felen. Dokumentet kommer från den enhet på myndigheten som utreder och fattar beslut om varningar och indragna ersättningar. Detta kan ske om en arbetssökande inte lämnat in sin aktivitetsrapport om vilka jobb som sökts och vilka andra aktiviteter personen deltagit i för att få jobb.

”Ett felaktigt sanktionsbeslut om varning eller minskad ersättning kan innebära stora konsekvenser för den enskilde och är en allvarlig brist i rättssäkerheten”, står det i dokumentet som redovisades för Arbetsförmedlingens generaldirektör i oktober 2018.

Runt 150 000 personer ska varje månad skicka in en aktivitetsrapport. Av dem får cirka 11 000 en varning eller indragen ersättning för att de inte skickat in rapporten. Arbetsförmedlingen använder ett automatiskt system för att skicka ut besluten. Det var här brister och svagheter upptäcktes i augusti 2018, när beslut fastnade i systemet. Efter att ha gått igenom ärenden manuellt stod det klart: omkring 10 procent av besluten var felaktiga. Stefan Popovic, chef på Arbetsförmedlingens avdelning för kundsupport och ersättning, berättar att felet kan ha funnits sedan de började använda systemet 2015.

Hur kan enskilda personer ha drabbats?

– De kan ha fått ett beslut om en varning eller en sanktion på felaktig grund. Till exempel att de har aktivitetsrapporterat men att det inte syns i systemet eller att personen inte behövde aktivitetsrapportera, säger Stefan Popovic till Arbetet.

Det mest allvarliga som kan drabba den som inte aktivitetsrapporterar är 45 dagars avstängning från ersättning, berättar Stefan Popovic. Då sänks också ersättningsnivån från maximalt 910 kronor per dag till garantibeloppet på 223 kronor per dag. Men han tillägger att personer har kunnat komplettera och begära omprövning av de felaktiga beslut som kan ha fattats.

Enligt honom har en halv miljon slutgiltiga beslut fattats sedan 2015. Av dem riskerar 10-15 procent att vara felaktiga. Det innebär alltså att mellan 50 000 och 75 000 beslut kan vara fel.

– Det är otroligt beklagligt och olyckligt. Vi gör nu allt vi kan för att rätta till det. Det vi kan känna oss trygga med är att vi gått över till den manuella hanteringen så vi inte fortsätter att göra fel.

Det Stefan Popovic menar är att Arbetsförmedlingen sedan felen uppdagades har hanterat samtliga ärenden manuellt. De ärenden som hanterades i september blev samtliga godkända,  ingen fick alltså indragen ersättning eller varning då. Men felen dessförinnan har man inte lyckats åtgärda ännu.

– Det är ett arbete vi jobbar med nu. Vilka är de som ligger i riskzonen? Så snart vi är klara med den identifieringen kommer vi att ta kontakt med de kunderna.

När blir ni klara med det?

– Vi jobbar för fullt, så inom en snar framtid.

Varför har ni inte gått ut med information om att personer kan ha drabbats?
– Vi har ägnat full kraft och energi åt vad som är orsak och problem. Det är ganska komplexa system att förstå. Det är flera samverkande orsaker.

Kan det vara något mer fel med it-systemen?
– Det kan inte jag svara på. Men i det här fallet får vi vara ödmjuka och säga att vi är ganska nya på området digitalisering och automatisering.

I dokumentet som Arbetet tagit del av framkommer därtill att det varit stora problem med Arbetsförmedlingens hemsida, särskilt under maj till september i fjol. De problem som nämns är:

·     Felaktig information på Mina sidor om att sökande inte behöver lämna in en aktivitetsrapport för perioden.
·     Sökande får bekräftelse om att aktivitetsrapporten lämnats in, fast den inte registrerats av systemet.
·     Inloggningsproblem med e-legitimation.

Vad är då orsaken till felen? Enligt dokumentet saknar IT-avdelningen ett uppföljningssystem som ”detaljerat fångar upp de tekniska störningarna som sker, eller har skett, avseende aktivitetsrapportering”. Därför kan inte myndigheten få svar på exakt vad som inte har fungerat i systemet. Förutom flera typer av tekniska problem lyfts också att arbetsförmedlare inte lagt in rapporterna i rätt system.