Tvisten gäller fem arbetstagare som flyttat från en arbetsgivare till en annan, APM Terminals.

Fackförbundet hävdar att de fem fått löfte av en ansvarig chef på APM om att få med sin anställningstid i bytet av arbetsgivare.

Anställningstiden hade senare betydelse för vilka som kom att sägas upp.

AD anser dock att den chef som facket hänvisat till inte hade befogenhet för ett sådant beslut, och att facket borde ha insett detta.

Hamnfacket döms att betala motpartens kostnader för rättegången, cirka 280 000 kronor.

Förra veckan kom en AD-dom där Hamnarbetarförbundet delvis fick rätt i ett annat mål. Även det gällde hur anställningstid beräknas vid uppsägningar.