Skatteverket höll på tisdagsförmiddagen ett seminarium för att presentera sina satsningar under året. Arbetet listar några av dem:

1. Årets nykomlingar

Influencers som får produkter, eller tjänster så som köksrenoveringar, för att marknadsföra dem i exempelvis sociala medier ska skatta för det.

– Det kan vara produkter värda 10 000-tals kronor på ett år, säger Henrik Kisterud, rikssamordnare på Skatteverket.

Dessutom ska företag som köper sådan marknadsföring lämna kontrolluppgifter och betala arbetsgivaravgifter. Henrik Kisterud ger en bild av bristande medvetenhet, men nu ska Skatteverket bringa mer ordning.

2. Årets återfallsförbrytare

Mellan 2013 och 2017 ökade andelen byggföretagare som uppger att svarta löner förekommer i deras bransch från 26 till 53 procent. Branschen är känd för problem av detta slag och uppmärksammas särskilt av Skatteverkets 2019.

En rad, tidigare efterfrågade, verktyg mot fusk har kommit på plats i branschen de senaste åren; personalliggare, rätt för Skatteverket att göra oannonserade kontrollbesök på byggen och nu senast månadsvis inrapportering av löner för varje anställd.

Har ni nu de verktyg ni behöver för att få bättre ordning på byggbranschen?
– Ja det skulle jag verkligen påstå, säger Conny Svensson, riksprojektledare på Skatteverket.

Hur lång tid tar det innan det får sådant genomslag att andelen byggföretagare som vittnar om svarta löner i branschen minskar?
– Det hoppas jag ska märkas allt eftersom. Men det tar tid, det är väl inrotade strukturer.

Personalliggare har funnits i branschen sedan 2016. Conny Svensson tror att de får fullt genomslag i år, i och med att löneuppgifter nu ska rapporteras in månad för månad. Skatteverket kan då mer direkt jämföra vilka som är på arbetsplatser med vilka som får betalt.

Conny Svensson betonar att man har ett gott samarbete med branschen i arbetet mot fusk.

3. Årets gråskala

– Nytt i år är att vi satsar mer på den grå marknaden, säger Lars Altsäter, områdeschef på Skatteverket.

Där hittar man till exempel företag som redovisar delar av verksamheten korrekt, men undanhåller annat. Tidigare har Skatteverket, enligt Lars Altsäter, fokuserat på mer entydigt svart verksamhet.

4. Årets armkrok

Tillsammans med sju andra myndigheter ska Skatteverket motverka osund konkurrens.

– Det är ett regeringsuppdrag vi har tillsammans. Det kom förra året, men den operativa samverkan startar i år. Nu tar vi fram ett rent praktiskt metodstöd, säger Pia Bergman, specialist på ekonomisk brottslighet på Skatteverket.

Hon konstaterar att sekretessregler försvårar samverkan, men att uppdraget är att se vilka vägar som ändå är framkomliga.

I projektet ingår Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Polisen.