REPLIK. Den 11 februari skrev EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) och Riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen (C) en debattartikel med rubriken: LO har rätt – och därför ska du inte rösta på S i EU-valet i tidningen Arbetet.

Federley och Paarup-Peterson avråder LO:s medlemmar att rösta på Socialdemokraterna eftersom vi står upp för den Europeiska pelaren för sociala rättigheter.

Centerpartiet är nämligen emot denna pelare och förklär sig därför, passande nog till LO-vänner i en vänsterprofilerad tidning de sällan annars ägnat en tanke åt.

Med argument om att “dra makten längre ifrån Sverige” missar de, troligtvis avsiktligt, poängen helt.

EU-kommissionen presenterade i april förra året ett förslag till en europeisk pelare för sociala rättigheter.

20 grundläggande principer och rättigheter, om bland annat utbildning, arbetsvillkor, jämställdhet och socialt skydd.

Syftet med dessa principer är att skapa trygghet för vanligt folk genom att skydda våra rättigheter i en tid då globalisering och digitalisering tvingar oss omvärdera vedertagna sanningar.

Pelaren ämnar att på sikt fungera normerande för vilken levnadsstandard vi kan tänkas tolerera inom EU. Vidare kommer den, ihop med sociala mätbara indikatorer, innebära möjligheter att från politiskt håll lättare kunna åsidosätta marknaden till fördel för människan.

Socialdemokraternas ledamöter i Europaparlamentet har arbetat hårt för fackliga rättigheter och schysta villkor för arbetare i hela EU.

Exempelvis har våra S-märkta representanter lyckats riva upp Lex Laval, en praxis som begränsat fackens rätt till att vidta stridsåtgärder.

Bara under senaste veckan kunde vi läsa om här iArbetethur europaparlamentariker Marita Ulvskog (S) fick igenom minimumvillkor för anställningar.

Centerpartiet har aldrig varit vänner till LO, tvärtom är de det parti som står allra längst ifrån LO och Socialdemokraterna när det gäller arbetsrätten.

Deras förslag lindas in i löften om flexibilitet och frihet men innebär i praktiken sämre anställningstrygghet, mindre inflytande och lönekonkurrens.

Och nu när den svenska modellen som är unik i Europa håller på att implementeras i EU försöker det skapa rädsla genom propaganda och signalpolitik. De vill avveckla den svenska modellen och förminska fackens inflytande och makt.

Centerpartiet är inte partiet som värnar det svenska arbetarkollektivet, tvärtom är det partiet som förespråkar låglönejobb och lönedumpning

Nasra Ali

Federley och Paarup-Petersen utmålar sig som hjältar för arbetarnas rättigheter, men de är snarare ulvar i fårakläder.

Den Europeiska pelaren för sociala rättigheter är ett steg mot ett EU som sätter människan före marknaden.

Det är ett EU som skapar arbetsmarknad och ett välfärdssystem som är rättvis och välfungerande för vanligt folk, något som Centerpartiet och Federley med sin kollega såklart är emot, på hemmaplan likväl som på EU-nivå.

De uppmanar nu LO-kollektivet att inte rösta på Socialdemokraterna men jag vill uppmana er att inte rösta på Centerpartiet. Det är inte partiet som värnar det svenska arbetarkollektivet. Tvärtom förespråkar de låglönejobb och lönedumpning.

En röst på Centerpartiet är en röst på en avveckling av den svenska modellen.