Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

De saknade befaras vara döda, men har inte kunnat lokaliseras i den massiva gyttja som forsade ut när dammen brast den 25 januari.

Räddningsarbetet i delstaten Minas Gerais har försvårats ytterligare de senaste dagarna till följd av ihållande regnoväder som har begränsat möjligheterna att flyga helikopter över olycksplatsen.

I stort sett samtliga offer i olyckan arbetade i järnmalmsgruvan. De begravdes under strömmen av lera och slam som drog in över en av gruvans personalmatsalar när dammen brast.

Sedan tidigare har fem personer gripits av brasiliansk polis och ytterligare ett antal eftersöks.

Tre av de gripna är anställda av gruvföretaget Vale, varav två är högt uppsatta chefer vid gruvan, och ytterligare två arbetade på uppdrag av företaget, uppger statsåklagare i São Paulo.