Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I Brasilien har den nya regeringen ledd av Jair Bolsonaro hotat att stänga ner organisationer. I Zimbabwe möter aktivister och olika grupper hot och ett omfattande våld.

Sammantaget så ökar det våld som riktas mot aktivister liksom försöken att stänga ner internet.

– Därför är det viktigt att regeringar vidtar åtgärder för att skydda och utöka yttrande- och mötes- och föreningsfriheten. Det kommer att vara en prioritet i vårt arbete under detta år, säger Lysa John som är ny generalsekreteraren  för Johannesburg-baserade Civicus, en internationell paraplyorganisation för mer än tusen civila organisationer världen över.

Journalister och aktivister är ofta de som sätter fokus på felaktigheter och brott – och det gör dem också till en måltavla för regeringar och företag som har ett intresse av att tysta dem, förklarar Lysa John.

– I en hyperuppkopplad värld är det vansinne att regeringar fortsätter att använda sig av ålderdomliga lagar för att försöka strypa det globala flödet av kunskap, teknik och resurser som kan hjälpa miljoner människor som har fastnat i fattigdom.

Hon säger att när regeringar låter bli att agera i vanliga människors intresse så måste civilsamhället ingripa och intensifiera sitt arbete.

– Runt om i världen är frivilligorganisationer den första tillflyktsorten för marginaliserade grupper. Med tanke på det så är det extra upprörande att många regeringar väljer att öka kontrollen och övervakningen av civilsamhället och kriminalisera verksamheter i stället för att erkänna och stötta organisationers viktiga arbete.

I kartläggningsverktyget Civicus Monitor framgår det att attackerna mot civilsamhället är vanliga och ofta allvarliga.

– Sex av tio i världen lever i länder där de medborgerliga rättigheterna är allvarligt begränsade, säger Lysa John.

Thalif Deen/IPS