Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Det återstår mindre än fyra år innan herrfotbolls-VM i Qatar sätter igång. Återigen riktas nu kritik mot de qatariska myndigheterna.

I rapporten, ”Reality Check: The state of migrant workers’ rights with less than four years to go until the Qatar 2022 World Cup”, utreder Amnesty International den reformprocess som pågått i Qatar när det gäller migrantarbetares rättigheter.

Sedan 2017 har Qatar förändrat vissa regler för migrantarbetare i landet och myndigheterna har i ett avtal med FN:s internationella arbetsorganisation (ILO) lovat att revidera sina lagar i enlighet med internationella arbetsnormer.

Men Amnesty uppmanar nu Qatar att helt och hållet avskaffa det så kallade kafalasystemet som, trots vissa förändringar, fortfarande är i bruk och som till exempel kan tvinga arbetstagare att arbeta kvar hos arbetsgivare i upp till fem år.

– Tiden börjar rinna ut för de qatariska myndigheterna att leverera något vi alla kan stå bakom, det vill säga arbetsrättsliga villkor som helt sätter stopp för de övergrepp och den misär så många migrantarbetare utsätts för varje dag, säger Stephen Cockburn, chef för globala frågor på Amnesty International.

Kafalasystemet

Kafalasystemet, som ofta kallats ”modernt slaveri” har knutit vistelserätt i landet till anställning och inneburit att gästarbetare varken kunnat byta jobb eller säga upp sig. Arbetsgivare har också ensidigt kunnat deportera utländska anställda.

Qatar är världens per capita rikaste land och runt 90 procent av befolkningen utgörs av gästarbetare. Den allra största gruppen – omkring 800 000 människor – arbetar med att bygga arenor och infrastruktur.

Medier och människorättsorganisationer har dokumenterat hur dessa ofta luras på lönen och i praktiken lever i rättslöshet.

Den livsfarliga arbetsmiljön på landets byggen har också varit föremål för hård kritik. Qatar släpper inga siffror över dödsolyckor men enligt en tidigare uppskattning från världsfacket ITUC kommer 4 000 byggarbetare att mista livet innan det är dags för avspark 2022.

Qatar är en absolut monarki. Fackföreningar är förbjudna i landet.