De båda männen lastade in två pallar elskrot, främst kablar, på en av Riksdagsförvaltningens lastbilar och körde iväg till skroten för att sälja det.

De fick 2 100 kronor, pengarna sattes in på den enes konto.

Han gav senare hälften till den andre mannen.

Ingen av männen har nekat till detta. Det finns övervakningsbilder som visar hur det har gått till.

De har båda hävdat att skrotet saknar värde för förvaltningen, och att det skulle ha kostat mer att göra sig av med det.

Enligt en av männen har anställda tidigare tagit hem kontorsstolar från riksdagen utan att någon sagt något.

I höstas friades båda av Stockholms tingsrätt som bland annat ansåg att myndigheten saknar riktlinjer för vad som gäller för bortslängda saker.

Men Svea hovrätt går nu på motsatt linje och dömer de båda männen för stöld.

Att de sålt skrotet innebär att det finns ett marknadsvärde vilket i sig inneburit skada.

Att förvaltningen velat slänga skrotet saknar betydelse, resonerar hovrätten.

”De har därigenom i vart fall varit likgiltiga inför förverkligandet av risken och haft sådant uppsåt som krävs för straffansvar”, skriver man i domskälen.

De båda männen döms till villkorlig dom och 30 dagsböter på 50 kronor vardera.

Hovrätten tar i påföljden hänsyn till att båda männen lämnat sina arbeten.