Redan nästa år höjs lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år.

Viktigare för LO:s medlemmar är att lägsta åldern för garantipension år 2023 ska höjas från 65 år till 66, vilket följs av en ytterligare höjning 2026.

I dagarna skickas de konkreta lagförslagen ut på remiss, men att LO:s remissvar kommer att bli kritiskt är redan uppenbart.

– Politikerna börjar i fel ände. Förbättringar i arbetsmiljön måste komma först, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

– Jag är förvånad över LO-kritiken. Vår uppgörelse innehåller ju ett paket med satsningar på arbetsmiljön, även om detaljerade förslag inte är klara, kommenterar Lars Gustafsson (KD), ledamot i pensionsgruppen, där de partierna som står bakom pensionssystemet (alla riksdagspartier utom V och SD) ingår.

LO ställer i princip upp på höjda pensionsåldrar, men på vissa villkor.

Kraftiga satsningar på arbetsmiljön är ett sådant.

Ett annat är att de som inte kan arbeta högre upp i åldrarna av hälsoskäl ska få sjukersättning – och där är de nuvarande villkoren en ”katastrof”, enligt Torbjörn Johansson.

LO har satt upp ett långsiktigt mål för pensionerna: År 2028 ska den sammanlagda pensionen för arbetare vara 72 procent av slutlönen. Då målet formulerades utgick LO-förbunden från 65 år som pensionsålder.

På frågan hur realistiskt det målet är i dag svarar Torbjörn Johansson:

– Vi har aldrig trott att folk ska ha 72 procent 2028. Men 2028 ska reglerna ha ändrats så att du kan få så mycket på sikt.

– Vi tittar löpande på hur vi ligger till i förhållande till målet. Problemet är att LO-förbunden går isär. Ett antal förbund har förhandlat fram extra pensionsinbetalningar. Så vissa förbund rör sig mot målet.

LO vill att avgifterna till den allmänna pensionen ska höjas med två procentenheter.

Ska de pengarna tas ur löneutrymmet?
– Vi har inte specificerat hur höjda pensionsavgifter ska betalas, svarar Torbjörn Johansson. Men det kan inte bara ske genom att vi avstår löneökningar i våra avtalsförhandlingar. Pensionen är ett samhällsansvar. Tjänstepensionen ska bara vara grädde på moset.

Åldersgränsen för garantipension ska alltså höjas, men de som har ett långt arbetsliv bakom sig – 44 år eller mer –  ska fortfarande kunna få garantipension från 65 års ålder.

Den regeln är viktig för LO:s medlemmar. Hur de 44 åren får räknas samman – med eller utan perioder av arbetslöshet, sjukdom, föräldraledighet och liknande – har LO ännu inte fått veta.

På måndagskvällen hade lagförslagen ännu inte publicerats.