Det valmanifest i 14 punkter inom fyra ämnesområden som LO presenterar i dag inför Europaparlamentsvalet 2019 har en mycket tydlig inriktning: Obalansen mellan arbetare och kapital måste vändas.

Konkurrens måste ske på lika villkor och lönedumpning och sämre villkor måste stoppas och vändas.

För även om en del förbättringar har skett i EU:s regelverk under senare tid är siffrorna avskräckande. Inom transportsektorn sker fortfarande flera tusen illegala transporter per dag i Sverige.

Många utländska lastbilar, med extremt lågavlönade förare, lämnar aldrig landet tvärs emot vad EU-reglementet säger.

Inom byggsektorn visar polisens gryningsräder att illegala arbetsförhållanden och usla anställningsvillkor för utländsk arbetskraft fortfarande dumpar löner på svenska arbetsplatser.

Det här är naturligtvis lika självklara som viktiga frågor för LO som facklig organisation, något som stod klart på tisdagens pressträff med LO:s kandidat till Europaparlamentet, Johan Danielsson, andre namn på Socialdemokraternas valsedel till Europaparlamentet och till vardags EU-samordnare på LO.

Med över 4 000 personer som dör i arbetsplatsolyckor varje år inom EU, det är 10 personer om dagen, och med 120 000 som varje år dör i cancer som orsakats av cancerogena ämnen på arbetsplatser är det extremt viktigt att obalansen mellan arbetare och kapital måste vändas, såväl i Sverige som i hela EU.

För vad är egentligen alternativet?

Det är mycket tydligt att fascistiska och rasistiska partier har fått ett allt större genomslag i flera EU-länder, många gånger med hjälp av regeringssamverkan med konservativa och borgerliga partier.

Det är också tydligt att det svenska nationalkonservativa partiet Sverigedemokraterna har sitt största arbetarstöd i de yrken som varit mest utsatta för osund internationell konkurrens och lönedumpning.

Men är de ett alternativ?

I Ungern har makten helt kunnat tas över av den nationalkonservativa ideologin.

Ungerns högernationalistiska styre har förvisso lett till att Ungern inte har någon som helst flyktinginvandring eftersom man vägrar ta emot flyktingar, och landet har en mycket begränsad invandring i övrigt.

Men regeringen har i stället nyligen infört den så kallade slavlagen. Enligt den är varje ungersk arbetstagare numera enligt lag skyldig att jobba 400 arbetstimmar övertid per år på arbetsgivarens order.

400 timmar är en extra arbetsdag i veckan.

Enligt lag är arbetsgivaren inte heller skyldig att ge betalt för denna extra dags arbete i veckan förrän tre år efter att arbetet utförts.

De ungerska arbetarna är alltså tvingade till extraarbete, men de har inte rätt att kräva någon lön  för detta arbete förrän efter tre år.

Detta är den nationalkonservativa problemlösningen som döljer sig bakom de nationalkonservativa partiernas rasistiska uttalanden, här i Sverige liksom i övriga EU.

Det är inte en lösning för arbetare.

Det är utmärkt att LO mot detta nu ställer ett tydligt alternativ: Ordning och reda på arbetsmarknaden där alla som jobbar i Sverige ska följa svenska kollektivavtal.

Denna grundläggande norm röstar Sverigedemokraterna emot. I stället hyllas Ungern av partiets framträdande talespersoner.