Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Ordning och reda på arbetsmarknaden, konkurrenskraft på goda villkor och demokrati. Det handlar EU-valet i maj om enligt LO, som nu presenterat sin valplattform.

En av punkterna är ökad möjlighet att organisera sig fackligt.

– Ett konkret krav som vi drivit är att skapa en särskild fond inom EU-budgeten, för att stödja facklig organisering i medlemsländer där facket behöver stöd, säger Johan Danielsson, ansvarig för EU-frågor på LO.

Han kandiderar för Socialdemokraterna i valet, med stöd av LO.

I valplattformen slås även fast att svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad.

Ett steg i den riktningen togs när utstationeringsdirektivet skrevs om förra året. Det ökade utrymmet för att ställa krav på utländska företag.

Detta lyfter LO som en framgång, men Johan Danielsson menar att det även behövs ett större grepp för att stärka sociala rättigheter.

– I dag ses i praktiken alla nationella lagar och kollektivavtal som hinder för den fria rörligheten, EU-domstolen avgör om de är acceptabla eller inte, säger han.

LO önskar sedan länge ett socialt protokoll, en särskild skrivning som betonar de mänskliga rättigheternas betydelse jämfört med ekonomiska intressen. Johan Danielsson säger sig vara hoppfull om detta inför kommande mandatperiod.

Vidare kräver LO en mer ambitiös arbetsmiljöstrategi. I valplattformen nämns bland annat gränsvärden för cancerogena ämnen.

Förra veckan tog EU beslut om just sådana regler, det var tredje delen i en serie av skärpningar.

Johan Danielsson menar att arbete ändå återstår till nästa mandatperiod:

– Man behöver titta på gränsvärden som kanske inte blev uppdaterade i de här tre omgångarna, men också ha en löpande och kontinuerlig uppdatering.

På ett övergripande plan handlade LO:s pressträff om EU-valet mycket om oro för hur högerextrema vindar påverkar valet och EU.

Man vill se sanktioner mot länder som bryter mot grundläggande demokratiska värden eller saknar en välfungerande rättsstat.

LO och EU-valet

  • Den 26 maj är det val till Europaparlamentet där 751 ledamöter sitter. Sverige har i dagsläget 20 platser.
  • Johan Danielsson är i dag ansvarig för EU-frågor på LO, som lanserar honom som sin kandidat i valet. Han kommer att stå på andra plats på Socialdemokraternas lista.