Många som jobbar inomhus, till exempel på kontor eller i skolor, lider av dålig luft på jobbet.

Vanliga symtom brukar vara irritation i ögon och näsans slemhinnor, huvudvärk och trötthet. Nästan alltid ses dålig ventilation som boven, men så behöver det inte vara.

Danska forskare på det nationella forskningscentret för arbetsmiljö (NFA) varnar för att det inte räcker att vädra och förbättra ventilationen om man inte samtidigt kollar luftfuktigheten.

Torr inomhusluft ger nämligen samma problem.

– Ingenjörer har i mer än 40 år rekommenderat ventilation och reglering av temperaturen som medel för att kontrollera inomhusklimatet. Det har medfört att betydelsen av den relativa luftfuktigheten har blivit markant undervärderad, säger Peder Wolkoff, seniorforskare på NFA, i en kommentar på centrets hemsida.

Luftfuktigheten bör ligga över 30 procent för att undvika akuta problem och når den mellan 40 och 50 procent upplever anställda luften som betydligt behagligare att jobba i, enligt forskarna.

Med högre luftfuktighet minskar också spridning av influensavirus liksom problem med damm som virvlar upp från golv.

Om du lider av dålig luft på jobbet är det alltså inte säkert att du ska öppna fönstret och vädra, framför allt inte nu på vintern.

Då är luftfuktigheten i uteluften ofta låg och problemen kan därför bli värre om du släpper in den friska, men torra, luften på arbetsplatsen.