SLUTREPLIK. Frågan i vår debattartikel om vem som ”äger” folkrörelsebiståndet har fått ett svar av Palmecentret! Det är Sida som ökat kraven och administrationen.

Då vet vi att det inte är vår egen rörelse som vill byråkratisera biståndet och vi hoppas att vi politiskt kan verka för att det lokala engagemanget ska prioriteras mera.

”Med nya arbetsformer ökar vi det internationella engagemanget”

Debatt

Det kan nog öka om vi får bestämma lite mer själva!

Då kanske Palmecentret tillsammans med Socialdemokraterna kan försöka påverka det statliga organ som har ansvaret att tänka till lite om hur man skapar respektive motverkar lokalt engagemang?

Om Palmecentret trott att vi vill värna de administrativa lösningar så har ni trott fel och inte heller är det nostalgi som gjort att vi fört denna debatt.

Det är vår tro på lokalt engagemang som är vårt fokus.

”Byråkrati dödar engagemang i folkrörelsebiståndet”

Debatt

Vi tror att vi kan få arbetarrörelsens medlemmar lokalt att bli mer involverade i biståndsprojekten om vi lokalt får vara de som ”styr” vad vi vill göra tillsammans med vår utländska part.

Vi debattörer har under årens lopp gjort tusentals lokala informationsinsatser om de projekt som vi ”ägt” men det blir mycket svårare att göra det om vi inte kan vara de som har helhetsansvar.

Men: Vi är i övrigt helt överens med Palmecentret om att svensk arbetarrörelse måste vara världsledande på internationell solidaritet, bara det inte institutionaliseras till centrala instanser, oavsett vilka det är.