Nu när hotet om extraval är borta är det dags att koncentrera sig på valet till Europaparlamentet.

Ett Europaparlament med en stark socialdemokratisk grupp är oerhört viktigt för att fortsätta de sociala framstegen och stärka löntagarnas ställning gentemot de globala företagen.

Ett socialt hållbart Europa bygger på att sikta in sig på de viktigaste gemensamma frågorna. Det handlar om hur sociala villkor kan upprätthållas när människor jobbar i andra länder än i sina hemland.

Hur kan länder vars unga lämnar dem för att arbeta i Nordvästra Europa närma sig i lönenivåer och minska kompetensflykten och arbetslösheten på hemmaplan?

Vi vill att alla som arbetar i Sverige ska få lika lön och lika villkor med skydd av svenska kollektivavtal. Oavsett om man är inflyttad eller infödd. För att nå dit måste övriga EU också ta löntagarnas ställning i första hand.

Men vi riskerar ett stort bakslag i valet till EU-parlamentet.

De nationalistiska, konservativa och populistiska partierna vinner mark på bekostnad av det gemensamma, progressiva samtalet där samarbete och solidaritet står över nationella hänsyn.

Högerpartiernas agendor riskerar faktiskt hela EU-samarbetet.

Att regeringar på nationell nivå driver en politik som går stick i stäv med ett öppet och tolerant EU, helt utan konsekvens, riskerar att stjälpa grunden i det samarbete som har skapat fred inom sina gränser.

Det som behövs är inte en EU-elit med en politik för eliten. Det som behövs är ett parlament där vanligt folks röster kan bli hörda.

Därför är vi som LO-distriktsordföranden väldigt glada att LO: s förbund har enats bakom en stark kandidat som kan börja jobba från dag ett.

Johan Danielsson (S), kan faktiskt vara en röst för hela Europas fackföreningsrörelse.

En politik för enande och gemenskap måste bygga på att den är bra för de flesta medborgare. Därför är det oerhört viktigt att den fackliga internationella gemenskapen också får en betydande plats i EU-parlamentet.

Vi vet att Johan Danielsson (S) kan bidra till det och förväntar oss därför att Johan Danielsson placeras på valbar plats på Socialdemokraternas lista.