I dag presenteras förslagen från utredningen om ett hållbart arbetsliv. Ett av förslagen handlar om hyvling, alltså när arbetsgivaren vill sänka anställdas arbetstid i stället för att säga upp utifrån turordningsregler.

Utredaren Anders Wallner föreslår inte ett förbud mot hyvling. I stället syftar förslaget till att anställda ska få större trygghet om de tackar nej till ett sådant erbjudande från arbetsgivaren.

Utredningen där hyvlingsfrågan ingår tillsattes 2017 av S/MP-regeringen. Den presenteras nu i ett annat läge med en fyrpartiöverenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet drev inför valet att de ville stoppa hyvling, medan Liberalerna sade nej och Centerpartiet menade att det var bättre än arbetslöshet i väntan på andra reformer på arbetsmarknaden.

Om en anställd tackar nej till arbetsgivarens erbjudande om sänkt arbetstidsmått kan det i dag räknas som saklig grund för uppsägning. Personen kan alltså sägas upp utan hänsyn till turordningsregler.

Utredares förslag: SMS-jobbare ska få fast arbete fortare

Politik

Enligt förslaget ska ett erbjudande som enbart innebär sänkt arbetstidsmått, hyvling, inte ses som skäligt.

– Det skulle innebära att en person som får ett sådant erbjudande och tackar nej inte skulle förlora sin plats i turordningen, säger Anders Wallner.

Om någon på en arbetsplats tackar nej till ett erbjudande med lägre arbetstidsmått får arbetsgivaren gå vidare till uppsägning på grund av arbetsbrist – och då blir det den som står svagast i turordningen som blir aktuell, med det nya förslaget.

– Vi förbjuder inte hyvling utan det är fortfarande fritt fram för arbetsgivaren att konstatera arbetsbrist och lägga fram en omorganisation. Men vi lägger till ett starkt skydd för den som drabbas av förändringarna.

Wallner: Nya anställnings­former inte trygga

Politik

Susanna Gideonsson, ordförande för Handels, välkomnar förslaget på Twitter:

”Äntligen insatser mot hyvlingen! Viktigt att få ordning på denna del av arbetsmarknaden där anställda stått nästan rättslösa. Nu upp till bevis för regeringen att lägga skarpa förslag.”

I direktiven till utredningen lyftes en annan möjlig lösning, att tillämpa turordningsreglerna på de som arbetsgivaren vill hyvla arbetstiden för.

Men den lösningen tror inte Anders Wallner på. Särskilt inte nu när en fyrpartiöverenskommelse slagit fast att undantagen ska bli fler i turordningsreglerna.

– Det skulle också bli väldigt komplicerat att få till i praktiken. Jag tror att vårt förslag har större parlamentariskt stöd.