Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande, tycker Arbetsmarknadsutredningens förslag borde få partierna bakom januariavtalet att tänka ett varv till.

– Nu är det extra viktigt att sansa sig. Arbetsförmedlingen har blivit ett politisk slagträ. Men nu är det dags att lägga ideologin åt sidan, säger hon till Arbetet.

Hon jämför med när man gör en bred översyn av skatterna. Då handlar det om breda parlamentariska överenskommelser som bygger på fördjupade analyser.

– Det borde gälla för arbetsmarknadspolitiken också. Utredningen slår fast att det inte finns någon evidens för att privat utförande är bättre eller billigare och det måste såväl regeringen som C och L ta till sig.

Hon motsätter sig inte att det ska finnas privata utförare, utan menar att utredningsförslagets både och är en mer framkomlig väg.

– Vi säger absolut inte nej till privata matchningsföretag. Det förekommer ju redan i dag, och det har vi inget emot.

Även Akademikerförbundet SSR, som organiserar akademiker på Arbetsförmedlingen, tycker att det är dags för politikerna att sansa sig.

– Arbetsmarknadsutredningen har gjort ett gediget arbete. Nu är det viktigt att politiken tar till sig resultatet utan ideologiska låsningar. Det gäller inte minst hur vi ska få till en långsiktig kompetensförsörjning och en effektiv arbetsmarknadspolitik, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, i en kommentar.

Frågan om vem som ska utföra arbetsmarknadstjänster måste avgöras av vem som gör det mest effektivt och med god kvalitet, menar hon.

– Ofta kan det vara, och är redan idag, externa leverantörer, men det kan också vara Arbetsförmedlingen själv eller en kommun. Det viktiga är att hitta den lösning som bäst utför uppdraget, inte vem som är huvudman. Det finns inget stöd i forskningen för att privata utförare ger ett bättre resultat, säger Heike Erkers.