Sveriges pensionärer blir allt fattigare. Enligt en färsk mätning gjord av Eurostat halkar vårt lands äldre efter både över tid och i en internationell jämförelse.

En av sex svenska pensionärer riskerar att hamna i fattigdom. Detta är fler än genomsnittet för hela EU och det är dubbelt så vanligt jämfört med vårt grannland Danmark.

Det finns mycket att säga om Januariavtalet. Något som fått stor kritik är att fri marknadssättning ska gälla på nyproduktion av hyresrätter.

Detta kommer drabba de som har det sämst ställt ekonomiskt, bland dessa landets äldre.

För trots att tre av tio väljare till förra årets val var över 65 år var det knappas dit partiernas valfläsk gick. Den förbättring som genomförts och som ska åtgärdas ytterligare med den nygamla regeringen är den om en utjämnad skatt.

Men det handlar som bäst om någon hundralapp i annars väldigt tomma plånböcker. Frågan är om det räcker.

Förutom att vi är sämst i Norden gällande pensionärers ekonomi syns tydliga mönster i vilka som drabbas värst. Vår allra äldsta befolkning och kvinnorna.

Nästan var fjärde svensk över 75 år är fattig. Och medan en av tio män i pensionsålder har det knapert är det mer än dubbelt så vanligt bland kvinnorna.

I en undersökning genomförd av Nordea angav hela 72 procent av pensionärerna att byggandet av billiga hyresrätter var den viktigaste valfrågan.

Socialdemokraterna är partiet med flest pensionärsväljare, hela en av tre äldre la i höstas sin röst på S.

Trots detta går partiet i och med Januariavtalet inte den här väljargruppen till mötes i frågan om billigare boenden.

Förslaget om marknadshyror kommer slå hårt. Det är redan i dag alldeles oskäligt dyrt på hyresmarknaden.

Enligt SCB kostar en genomsnittlig nybyggd tvårummare 8128 kronor i månaden, vilket ungefär är en tusenlapp mer än vad de 500 000 äldre med garantipension får i dag.

Att trygga landets äldre från fattigdom måste vara en av regeringens mest angelägna uppgifter.

Frågan är bara hur pensionärerna ska kompenseras när förhoppningen i bostadsfrågan omintetgörs.