Innan januari tagit slut har redan åtta människor mist sina liv på jobbet.

Arbetsplatsolyckorna med dödlig utgång är en fråga som Ylva Johansson vill ta tag i direkt, säger hon till Arbetet.

Hon har bjudit in fack och arbetsgivare till ett samtal i mars. Både centrala parter och parter i de branscher som är mest drabbade.

Hon vill både lyssna till deras idéer och pröva sina förslag som hon funderat över under hösten, då hon som minister i en övergångsregering varit förhindrad att agera.

– Bör man ändra preskriptionstiden? Bör man se över eller utöka utbildningen för skyddsombud? Har inspektörerna rätt kompetens och branschkunnande? säger Ylva Johansson.

Hon vill också prata om vad man mer kan göra åt oseriösa, kriminella företag.

Sju dödsolyckor hittills i januari

Arbetsmiljö

Före valet hade hon ett möte om just detta med byggfacken, byggarbetsgivarna och myndigheter.

– Jag är rätt säker på att det finns en koppling här, säger hon och syftar på ett samband mellan arbetslivskriminalitet och arbetsplatsolyckor.

Vänsterpartiet vill tillsätta en kriskommission för dödsolyckorna, hur ser du på det?
– Det ska vi naturligtvis lyssna på. Men nu handlar det framför allt om att komma till skott. Jag är inte säker på att det är nya utredningar som behövs. Det är inte första steget i alla fall.

Ylva Johansson pekar på att den förra regeringen, där hon också var minister, gav mer resurser till Arbetsmiljöverket och satte i gång arbetet mot osund konkurrens.

– Men det är uppenbart att det inte räcker, vi måste göra mer.

Lista: Dödsolyckor på arbetsplatser 2019

För att se det här innehållet måste du godkänna cookies från våra tjänsteleverantörer.