Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

På tisdagen röstade en stor majoritet av medlemmarna i lärarfacket United Teachers Los Angeles (UTLA) ja till ett bud från staden.

Därmed går lärarna tillbaka till arbetet efter en sex dagar lång strejk. I gengäld erbjuder staden löneförhöjningar på 6 procent, löften om mindre klasser och en framtida begränsning av antalet vinstdrivande friskolor.

Dessutom innebär överenskommelsen att fler bibliotekarier, skolsköterskor och kuratorer ska anställas.

– Vi arbetar dagligen med elever som har trauman eller svårigheter. Det här yrket är en passion för att förbättra vårt samhälle, sa gymnasieläraren Erika Huerta till Los Angeles Times, som rapporterar om klasser på 45 elever eller mer.

Någon maxstorlek på klasser slås inte fast i överenskommelsen. I stället förbinder sig staden att arbeta för att minska storleken.

– Frågan har alltid varit hur vi ska betala för det. Vi kan inte fixa 40 års underfinansiering av offentlig utbildning på bara en vecka, säger stadens skolchef Ausin Beutner.

30 000 lärare och skolanställda har deltagit i strejken som berört 600 000 elever.

UTLA vittnar om stort stöd från föräldrar och allmänhet.

Dessutom anslöt sig brandmannafacket IAFF, som höll konferens i Los Angeles under strejkveckan, till lärarnas demonstrationer.