Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

På sätt och vis är uppdraget som EU-parlamentariker väldigt likt det som klubbordförande på Volvo. Man fattar beslut efter raka och tydliga förhandlingar.

Det har Olle Ludvigsson uppskattat under sina tio år som parlamentariker.

– Du ser att du påverkar, när du går in i en förhandling och löser frågan.

Efter nästan 30 års fackligt arbete för IF Metall, varav arton år som klubbordförande, hade han vanan inne när han landade i Bryssel 2009.

Då sa han till Arbetet att fackliga perspektiv måste in tydligare i parlamentet. Tio år senare är han på väg att lämna sitt uppdrag.

– Jag är väldigt nöjd, säger han när Arbetet träffar honom i Strasbourg och frågar om hans tid som ledamot.

Vad har din fackliga bakgrund satt för spår i EU-parlamentet?
– Det har väl varit att jag har ett antal andra upplevelser från det fackliga. Det är väldigt viktigt att vi har personer med olika kompetenser. Jag använder mig av mitt kontaktnät och mina erfarenheter från det fackliga.

När Olle Ludvigsson skulle tillträda 2009 lyfte han utstationeringsdirektivet som en viktig fråga.

Där regleras villkor för arbetare som tillfälligt jobbar i andra EU-länder än sina hemländer.

I somras ändrades direktivet i en riktning som Socialdemokraterna önskat.

– Det är ett steg åt rätt håll, säger Olle Ludvigsson.

Hur långt?
– Ganska rejält.

Men han har inte varit direkt inblandad i det arbetet den senaste mandatperioden, då han arbetat främst med ekonomi- och industrifrågor.

Beslut som han är särskilt nöjd med att ha medverkat till rör bland annat höjda ambitionsnivåer för energieffektivisering och förnybar energi.

Ett äldre beslut som han är stolt över gäller allas rätt till bankkonto.

– Om vi går tillbaka hade man inte möjlighet att få bankkonto om man inte hade rätt antal pengar.

Nu återvänder Olle Ludvigsson snart till Göteborg, men han är 70 år fyllda och kommer alltså inte vandra tillbaka genom grindarna till Volvo. Såvida han inte ska på arbetsplatsbesök.

Redan nu besöker han flitigt skolor och arbetsplatser för att prata om EU när han är i Sverige och det tänker han fortsätta med – för att hålla sig ajour, för att sprida EU-kunskap och för att han gillar att snacka med folk.

EU-valet

  •  I maj väljs nya ledamöter till EU-parlamentet.
  • Av nuvaranda S-märkta ledamöter har Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog och Anna Hedh meddelat att de inte ställer upp för omval. Flera andra profilerade parlamentariker har lämnat samma besked; Gunnar Hökmark (M), Christofer Fjellner (M), Jasenko Selimović (L).
  • Socialdemokraternas toppkandidat i valet blir Heléne Fritzon, nuvarande migrationsminister. LO lanserar S-kandidaten Johan Danielsson.