Att en person med panikångest sjukanmäler sig kort innan hans arbetspass börjar är inte ett uttryck för slarv, utan för själva sjukdomsbilden, anser Unionen, som hävdar att SOS Alarm har sagt upp den manlige SOS-operatören utan saklig grund.

Mannen anställdes vid en SOS-central i norra Sverige i januari 2015, och de första åren klarade han jobbet utan problem, enligt Unionens jurist.

Jobbet bestod av tre lika stora delar: att svara på nödnumret 112, att dirigera ambulansinsatser och att fungera som räddningsåtgörare. Räddningåtgöraren ser till att larma rätt hjälp i en nödsituation, för att sedan planera och stödja räddningsinsatsen.

Hösten 2017 drabbades mannen av depression och panikångestattacker. Han kände stress för att börja jobba efter att han hade varit föräldraledig.

Framför allt kände han oro inför att svara på 112-samtal. Men när han tog upp problemet med sina chefer upplevde han inte att de tog honom på allvar.

I februari 2018 sjukskrevs mannen av sin läkare på heltid i två veckor, för att sedan gå tillbaka till jobbet steg för steg.

Arbetsgivaren lade då om arbetet så att mannen enbart skulle besvara 112-samtal, alltså den uppgift som han kände ångest för – medan de övriga arbetsuppgifterna togs bort.

SOS Alarm ställde upp ett krav för att mannen skulle få tillbaka uppgifterna som ambulansdirigent och räddningsåtgörare: 60 arbetsdagar i följd helt utan frånvaro.

Vid varje frånvaro, även föräldraledighet, skulle räkningen av dagarna börja om från noll.

Lite senare krävde arbetsgivaren dessutom att mannen skulle visa upp sjukintyg från första dagen.

Trots att han var sjukskriven på deltid för sin ångest måste han alltså skaffa ett förstadagsintyg för varje hel sjukdag som berodde på ångesten.

I början av maj fick mannen en skriftlig erinran mot att han hade sjukanmält sig för kort tid innan han skulle vara på jobbet.

Den 17 maj sades han slutligen upp – som skäl angav chefen att han vid ett tillfälle hade sjukskrivit sig klockan 6.30 när hans arbetspass började 7.00.

Unionen hävdar att medlemmen sades upp från sin fasta tjänst utan saklig grund, och för det kräver facket skadestånd.

Mannen fungerade bra som SOS-operatör de första åren, och med rätt stöd skulle han kunna fortsätta i yrket, enligt Unionen, som hävdar att SOS Alarm inte har medverkat till en bra rehabilitering.