Praktikanten reagerade direkt. När chefen tog på hennes lår tog hon bort hans hand omedelbart. Beröringen varade någon sekund, men även andra personer vid bordet såg vad som hände.

Det var när Malmö stad höll personalfest hösten 2016 som några personer kom att sitta runt ett lågt bord och samtala efter middagen.

En av dem, en 32-årig kvinnlig praktikant, hade högsta chefen för den förvaltning där hon hade praktiserat på sin vänstra sida.

Chefen berättade för henne att han hade hjälpt många tidigare praktikanter att få jobb.

Han berömde kvinnans insatser och sa att det fanns många tjänster utannonserade i kommunen.

När kvinnan sedan vände sig om för att tala med den person som satt till höger om henne tog chefen med handen ganska högt upp på hennes högra lår.

Praktikanten tog alltså bort handen genast. Men även andra personer vid bordet reagerade på det som hände.

Dagen efter festen polisanmälde praktikanten chefen – som inte har förnekat själva händelsen.

Tingsrätten dömde honom så småningom till dagsböter för sexuellt ofredande, och senare har hovrätten bekräftat tingsrättens bedömning (även om hovrätten inte var enig).

Men Högsta domstolen gör alltså en annan bedömning. För att en handling ska klassas som sexuellt ofredande krävs att den har en ”tydlig sexuell prägel”, skriver domstolen.

Att till exempel ta på någons könsdelar är utan tvekan sexuellt inriktat, men en beröring på låret är inte lika entydig.

Enligt Högsta domstolen måste man då väga in vem som utför handlingen, vem den riktas mot och i vilket sammanhang den äger rum.

Bedömningen ska göras på objektiva grunder –hur den drabbade har upplevt händelsen är inte avgörande, skriver domstolen.

Det chefen gjorde i det här fallet var både olämpligt och ovälkommet, enligt Högsta domstolen.

Men det hade inte en så tydlig sexuell prägel att det kan klassas som sexuellt ofredande.