Ola Brunnström, huvudskyddsombud för Seko på Pågatågen, tycker att det är mycket olyckligt, skriver Sekotidningen.

– Om han skrivit att lokförarna försenar tågen med flit tär det ytterligare på personalen. Det är hela tiden nya saker som spär på besvikelsen mot företaget. Sänkta löner och sämre turer är bara ett par saker. Det har redan spritt sig rädsla och ångest bland de anställda, säger han.

Sedan Arriva Sverige tog över trafiken på Pågatågen är det lokförarna som sköter avgångsproceduren, något som tågvärdarna tidigare har gjort.

Tågvärdarna har fråntagits säkerhetstjänst och företaget nyanställer nu enbart kundvärdar, med lägre löner och utan säkerhetstjänst.

– Det kräver i regel att lokförarna går ut ur hytten och ibland att de måste gå längs tåget. Det är betungande och tar tid, säger Ola Brunnström. I tidtabellen tas ingen hänsyn till det.

Bengt Ohlin bekräftar för Sekotidningen att han skrivit mejlet och använt ordet ”missnöjesmaskare” om vissa lokförare, vilket bloggen ”I huvudet på en lokförare” var först med att berätta.

Men han hävdar att det bara är en liten del av brevets innehåll.

– Syftet med mejlet var tvärtom att få Trafikverket att inte jaga våra förare för att det uppstår förseningar i samband med att förarna själva ska göra avgångsproceduren och se till att ingen kommer i kläm, säger han.

Bengt Ohlin beklagar att han använde formuleringen ”missnöjesmaskare”.

– Det finns en del lokförare som gjort onödigt långa kontroller, men det är väldigt liten del och det har inte påverkat trafiken, säger han.

Han försvarar förändringen av lokförarnas och tågvärdarnas arbetsuppgifter. Tack vare det kunde Arriva Sverige vinna kontraktet, menar han.

– Det viktiga för mig har varit att de tågvärdar som följt med från det tidigare företaget får behålla sina löner. Att det sedan är missnöje med att lokförarna får göra mer, utan att få mer betalt kan jag förstå, säger han.

Seko tvistar om kundvärdarnas löner och nästa steg är central förhandling. Innehållet i tjänsterna är något som arbetsgivaren själv fattar beslut om.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Sekotidningen, som tillsammans med Arbetet och fem andra tidningar ingår i LO Mediehus.