I mars 2014 skulle en drifttekniker på Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav, rengöra ett ledningssystem som innehöll ammoniak.

En vattenslang kopplades in för att skölja rent. Detta hade skett flera gånger tidigare, då trycket varit för lågt i systemet.

På olycksdagen hade pumparna för ammoniaklösningen inte stängts och ventilen för ammoniaklösningen var öppen.

När jobbet var klart och driftteknikern kopplade loss vattenslangen fick han ammoniaklösning över sig och i luftvägarna.

När han sedan spolade ögonen i en ögonskölj fick han ännu mer ammoniak över sig eftersom ammoniaklösningen trängt in i kallvattensystemet under rengöringsarbetet.

I strafföreläggandet från åklagaren vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott konstateras att drifttekniker till följd av händelsen: ”erhållit bränn/frätskador i munnen, näsan, svalget och på struphuvudet som varit livshotande; bränn/frätskador i ansiktet, på bålen och i ögonen samt, då han fallit omkull, en sårskada i bakhuvudet. Skadorna i ögonen har lett till en svårt nedsatt syn.”

Enligt åklagaren har företaget brustit på flera punkter i säkerhetsarbetet och ska betala 450 000 kronor i företagsbot. Även dotterbolaget Sysav industri krävs på samma belopp.

– Bedömningen är att bägge bolagen brustit i sitt skyddsansvar och att olyckan lika gärna kunde ha drabbat de anställda på dotterbolaget, säger kammaråklagare Lotten Loberg till Nyhetsbyrån Siren.

Hon menar att utredningen har varit omfattande och att den även dragit ut på tiden för att polisens utredare haft andra stora ärenden att hantera.

Sysav kommer inte att bestrida strafföreläggandet.

– Vi accepterar detta fullt ut och kommer att betala böterna, säger kommunikationschef Gunilla Carlsson till Arbetet.

Enligt henne har alla risker eliminerats sedan olyckan.

– Det är en oerhört tragisk olycka och vi har gjort allt för att det inte ska kunna ske igen.