Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Ett lettiskt företag som var underentreprenörer till NCC betalade löner långt under kollektivavtalets nivåer till 23 byggnadsarbetare. Det visade de lönelistor som överlämnades till Byggnads.

Timlönerna varierade mellan 43 och 125 kronor i timmen, jämfört med avtalets 179 kronor. Dessutom betaldes inte övertid och ob-tillägg ut.

När Byggnads kallade till lokal förhandling sköt motparten upp de bokade datum vid flera tillfällen.

Likaså när förbundet kallade till centrala förhandlingar. Därför döms bolaget även för förhandlingsvägran.

Det lettiska bolaget ska nu betala skadestånd på sammanlagt 850 000 kronor, 30 000 för förhandlingsvägran och resten för kollektivavtalsbrottet.

Dessutom ska bolaget stå för Byggnads rättegångskostnader, drygt 200 000 kronor.

Arbetsdomstolen konstaterar att bolaget sparat in knappt 700 000 kronor genom att betala för låga löner, något som räknas in i skadeståndet.

– Domen har precis kommit och vi ska analysera den, men vi ser positivt på att AD tar hänsyn till vilken vinst företaget gjort på att åsidosätta kollektivavtalet och att man också tar hänsyn till förhandlingsvägran i domen, säger Torbjörn Hagelin, förhandlingschef Byggnads.