Var fjärde anställd kvinna har problem med att sova. Det visar en kartläggning som företagshälsan Avonova gjort av 28 700 anställda runt om i landet, bland annat fastighetsskötare och städare, skriver Fastighetsfolket.

26 procent av kvinnorna på arbetsmarknaden har problem med att sova, medan andelen män landar på 16 procent.

Nästan var femte medarbetare som Avonova har ställt frågor till, 18 procent, har svarat att man ofta eller mycket ofta lider av sömnbesvär.

Endast en tredjedel svarar att man aldrig har problem med att sova.

Sofia Åström Paulsson, läkare och medicinskt ansvarig på Avonova, menar att en orsak bakom detta kan vara de allt otydligare gränserna mellan jobb och fritid.

Detta leder i sin tur till att många får svårt att få en balans i vardagen.

Kvinnors sömnbrist ökar mer än mäns

Sömn & arbete

Arbetsmiljö

– Arbetsgivare tjänar på att uppmuntra sina medarbetare att gå hem i tid och så långt som möjligt undvika att kontakta dem utanför arbetstid, säger hon i ett pressmeddelande.

Avonovas kartläggning visar att det finns stora skillnader mellan kvinnor och män.

35 procent av männen uppger till exempel att de aldrig har svårt att sova, jämfört med 22 procent av kvinnorna.

Eftersom yrkesverksamma kvinnor ofta måste ta största ansvaret för hemarbetet utanför jobbet är de extra utsatta för sömnproblem, menar Sofia Åström Paulsson.

Malin satt fast i en ond cirkel av stress och sömnbrist

Sömn & arbete

Arbetsmiljö

– När vardagen är stressig blir återhämtning i form av vila, motion och socialt umgänge ännu viktigare, säger Sofia Åström Paulsson.

Undersökningen gjordes av Avonova under 2017, bland stora och små företag samt ett 90-tal kommuner ute i landet.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Fastighetsfolket, som tillsammans med Arbetet och tre andra tidningar ingår i LO Mediehus.