– Jag blev så besviken och frustrerad över att de valde bort mig direkt, innan de ens hade börjat rekrytera. Trots att jag har gedigen kompetens genom både arbetslivserfarenhet och förtroendeuppdrag, säger Laith Fathulla, som förgäves sökte ett vikariat som receptionist på landstingets tolkcentral i Stockholm hösten 2017.

Tolkcentralen förmedlar teckenspråkstolkning och skrivtolkning till personer som har nedsatt hörsel, är döva eller har både syn- och hörselnedsättning.

Laith Fathulla, som själv är döv, behärskar teckenspråk och har varit ordförande för Sveriges dövas ungdomsförbund, erfarenheter som han såg som viktiga för jobbet.

– Jag vet vilka behov tolkanvändarna har, och vilka utmaningar dagens tolktjänst brottas med, säger Laith Fathulla.

Men trots både högskoleutbildning och erfarenhet av arbete som administratör kallades alltså Laith Fathulla aldrig till intervju.

Jobbet gick i stället till en annan av de 34 sökande – en person som inte hade jobbat som receptionist tidigare, och som inte var bekant med exempelvis texttelefoni, bildtelefoni och andra tekniker som döva kan använda sig av.

När Laith Fathulla frågade varför han inte kallades till intervju blev svaret att jobbet som receptionist förutsätter att man kan ta alla slags telefonsamtal, även på taltelefon.

Men det argumentet håller inte, enligt Laith Fathullas fackförbund Unionen, som nu stämmer arbetsgivaren till Arbetsdomstolen.

Enligt lagen är arbetsgivaren skyldig att göra jobbet tillgängligt också för den som har en funktionsnedsättning, så länge det räcker med ”skäliga” insatser.

Och i det här fallet behövdes bara ganska små anpassningar, enligt Unionen.

– De flesta beställningar kommer till tolkcentralen via e-post, påpekar Laith Fathulla. Och det finns totalt fyra receptionister på tolkcentralen.

Laith Fathulla och hans fack påpekar att han också hade kunnat ta hand om beställningar via texttelefoni och bildtelefoni, en gratistjänst där en teckenspråkstolk finns med vid samtalet.

Men arbetsgivaren undersökte inte ens vad som behövdes för att Laith Fathulla skulle kunna ta jobbet.

Därmed har arbetsgivaren brutit mot diskrimineringslagen, hävdar Unionen, som kräver att arbetsgivaren döms att betala 100 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Stockholms läns sjukvårdsområde, som organiserar landstingets tolkservice, förnekar att diskriminering skulle ha ägt rum, men vill inte kommentera ärendet närmare.

Döva får oftare jobb med låg inkomst

• 2017 var arbetslösheten bland personer med funktionsnedsättning 9 procent, mot 7 procent i befolkningen totalt, enligt SCB. Bland personer med funktionsnedsättning som har nedsatt arbetsförmåga uppger 37 procent att de upplevt diskriminering på arbetsmarknaden.

• I en doktorsavhandling vid Örebro universitet 2010 visade forskaren Emelie Rydberg att döva i högre grad än andra jobbar i låginkomstyrken. Skillnaden kunde inte förklaras av faktorer som ålder, kön eller utländsk härkomst, utan bara med att de var just döva.

• Jämfört med andra personer på arbetsmarknaden är det dubbelt så vanligt bland döva att ha högre utbildning än vad ens jobb kräver.