Enligt statistik från Försäkringskassan var sjuktalet, alltså antalet dagar med sjukpenning men inte sjuklön från arbetsgivaren, ungefär dubbelt så högt för kvinnor som för män år 2017.

Det är en skillnad som har vuxit stadigt sedan 1980-talets första hälft.

Enligt den forskning som finns beror det i stor utsträckning på att kvinnor tar större ansvar för familjen.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, konstaterar till exempel att kvinnornas sjukfrånvaro ökar efter att de har fött barn: ”Mammorna har ungefär dubbelt så många sjukfrånvarodagar som papporna efter första barnets födelse”, skriver IFAU i en forskningsöversikt.

Sjuktal 2010-2017 (i procent)

Riksrevisionen ska nu utreda om det är hela sanningen.

Att kvinnors högre sjukfrånvaro skulle bero på sämre hälsa har svagt stöd i befintlig forskning.

Riksrevisionens granskning ska därför bland annat undersöka om skillnaderna kan beror på att kvinnor och män behandlas olika i sjukskrivningsprocessen.

– Om det finns systematiska skillnader i hur män och kvinnor behandlas i sjukskrivningsprocessen blir målen om att hälso- och sjukvården ska vara jämställd svåra att nå, säger riksrevisor Stefan Lundgren i en kommentar.

Resultatet av granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2019.