Musikern, som också är fackligt engagerad i Sveriges yrkesmusikers förbund, Symf, ska enligt arbetsgivaren ha knuffat och agerat hotfullt mot verksamhetsledaren i samband med ett möte i höstas.

Med i rummet var tre arbetsgivarrepresentanter och 13 orkestermedlemmar.

Musikerna och cheferna har helt olika bilder av vad som egentligen hände.

– Det var inte alls aggressivt eller hotfullt. Jag var själv där och såg. Vår kollega la händerna på chefens axlar och uppmanade honom att prata med facket. De här två versionerna som förs fram, de är så olika att man inte kan dra någon annan slutsats än att man kryddat historien för att sätta dit honom, säger Johan Tiger som är lokal ordförande för Symf.

Upprinnelsen var att Symf efter sommaren inte hade blivit kallade till samverkansmöten med arbetsgivaren.

Man hade inte heller haft träffar med arbetstidsgruppen, något som är reglerat i kollektivavtalet.

Frågan hade diskuterats på mötet och när verksamhetsledaren kom in i rummet gick musikern fram till honom för att prata.

Enligt förbundets stämningsansökan till AD var det ett normalt och hövligt samtal, där musikern hade sina händer på chefens axlar en stund.

Ingen av de andra personerna i rummet reagerade då på samtalet eller agerandet. Händelsen är inte polisanmäld eller rapporterad som ett tillbud.

Ett par dagar efter mötet blev musikern varslad och några dagar senare avskedades han på grund av det som ska ha hänt.

Efter att den centrala förhandlingen mellan Symf och arbetsgivaren avslutats i oenighet tar nu facket frågan till AD.

Där yrkar man på att avskedandet ska vara ogiltigt och kräver skadestånd på 200 000 kronor.

– Vi har försökt lösa det här förhandlingsvägen, men motparten har varit ointresserad. Jag har aldrig varit med om en så avgrundsstor skillnad i inställning. Det har varit som om parterna befunnit sig i var sitt solsystem, trots att det är fråga om det påstådda överhuvudtaget har hänt. Inte en fråga om mer eller mindre, säger Anders Filén, förhandlingsansvarig på Symf.

I orkestern i Jönköping hoppas man på en positiv utgång i AD.

– Vi vill ha honom tillbaka honom på arbetsplatsen som kollega så snart som möjligt, säger Symfs lokala ordförande Johan Tiger.

Men arbetsgivaren har stängt dörren. I ett mejl till alla i orkestern har man meddelat att den sparkade musikern inte är välkommen tillbaka, oavsett hur det går i AD.

– Vi har gjort vår bedömning av detta. Egentligen vill vi inte föregripa vad AD kommer fram till, men om de gör en annan bedömning så har vi rätt att titta på skadestånd enligt Las, säger Joakim Silva, HR-direktör i region Jönköping.

Smålands Musik och Teater i Jönköping har haft arbetsmiljöproblem i flera år, det har bland annat visat sig i en medarbetarundersökning.

Efter att musikern avskedades har arbetsmiljön försämrats ytterligare, berättar Johan Tiger.

– Vi har inget förtroende alls för verksamhetschefen eller den konstnärliga chefen längre. Det skulle exempelvis hållas medarbetarsamtal, men många upplevde det som så obehagligt så vi beslutade att lägga ett skyddsstopp. Så nu är Arbetsmiljöverket inkopplat, säger han.

För att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen har externa organisationskonsulter kopplats in.

De kommer bland annat ha individuella samtal med alla musiker.

– Det pågår ett aktivt och systematiskt arbete tillsammans med skyddsombuden, säger HR-direktören Joakim Silva.