På julafton kommer det runt om i landet finnas platser i soffan framför Kalle Anka som känns extra tomma, där en pappa eller mamma tidigare satt.

Ett tomrum vid middagsbordet där en son eller dotters röst tidigare kunde höras.

Samtidigt som dessa ödesdigra olyckor äger rum visar Arbetets granskning att det tar allt längre tid för Arbetsmiljöverkets inspektioner att äga rum efter att skyddsombud slagit larm.

Riktlinjerna är tydliga: 6:6a-anmälningar ska hanteras skyndsamt.

Men när Arbetet granskar handläggningstiderna under förra året visar det sig att i över hälften av alla fall tar det mer än 33 dagar. Det är en ökning med två dagar jämfört med året innan.

Jämfört med 2006 — innan den dåvarande Alliansregeringen gjorde stora nedskärningar på Arbetsmiljöverket — är förändringen ännu mer markant. Då klarades över hälften av inspektionerna av inom 20 dagar.

På Sahlgrenska sjukhuset fick skyddsombuden vänta hela 53 dagar på inspektion. Då hade man larmat om höga stressnivåer hos personalen, att anställda grät och känslor av maktlöshet.

På en annan arbetsplats, där skyddsombudet vill vara anonymt eftersom han känner sig utsatt av arbetsgivaren – fick man vänta i 44 dagar.

Det trots att man slagit larm om allvarliga sexuella trakasserier och kränkande särbehandling som arbetsgivaren hanterat på ett otillfredsställande sätt.

De utdragna väntetiderna väcker frustration bland skyddsombuden.

Samtliga skyddsombud som Arbetet talat med ställer sig frågande till varför inspektionen inte skett snabbare.

Maria Steinberg, docent vid Örebro universitet lyfter vikten av att prioritera skyddsombuden när de slår larm:

”Innan de kopplar in Arbetsmiljöverket har de ju jobbat ett bra tag med problemet på arbetsplatsen. Därför måste en anmälan tas på allvar, när de vågar trotsa arbetsgivaren.

Snart stundar ett nytt år. Låt det vara ett år där arbetsmiljön tas på allvar.

Där färre människor förlorar livet på sin arbetsplats.

Där fler arbetsgivare lyssnar på sina skyddsombud och där fler får möjligheten att känna att de kan må bra på jobbet.