I september 2016 skadades en anställd på företaget El-Otto i Kungälv allvarligt i en arbetsplatsolycka på en byggarbetsplats.

Mannen störtade närmare tio meter ner på ett betonggolv när saxliften han arbetade ifrån krockade med en travers och välte.

Mannen överlevde fallet men fick en fraktur på bäckenbenet och armbågsskador.

Åklagaren ansåg att arbetsgivaren och företaget Lättklinkerbetong, vars lokaler byggdes ut och som ansvarade för bygget, hade brustit i arbetsmiljöansvar och krävde att båda skulle betala företagsbot på 400 000 kronor var.

Företagen överklagade boten och har nu fått rätt. Tingsrätten i Uddevalla, som prövat fallet konstaterar att de båda företagen gjort vad de kunnat för att förhindra olyckan.

De hade genomfört riskanalyser som visade på att risken för kollisioner fanns, och beslutat att arbete på hög höjd därför inte skulle ske samtidigt som traverser kördes.

Testkörningen av traverser och elarbetena på hög höjd hade fördelats över olika tidpunkter för att undvika olyckor och traversen fick inte köras utan att arbetsledarna för de båda företagen stämt av att det kunde ske säkert.

Trots det inväntade en anställd på Lättklinkerbetong inte klartecken, som han instruerats, utan startade traversen, vilket ledde till olyckan.

”Att en arbetstagare på det sättet handlar i strid mot instruktioner och föreskrifter kan enligt tingsrättens mening inte anses vara något som bolagen haft att räkna med”, konstaterar domstolen.

Företagen frias därmed från ansvar för olyckan.