Arbetsförmedlingens nya prognos visar på en kraftig jobbtillväxt. Prognosen har skrivits upp sedan i våras.

– Jobbtillväxten håller i men avtar lite i takt de närmaste åren, säger Håkan Gustavsson, prognoschef på Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen har pratat med arbetsgivare och konstaterar efter samtalen att det inte är någon lågkonjunktur i sikte.

– Vi ser att det går för fullt, i fabrikerna, på restaurangerna och i butikerna. Kapacitetsutnyttjandet är det högsta någonsin, säger Håkan Gustavsson.

Arbetsgivarna planerar att växa, berättar han. Det gäller både privata och offentliga arbetsgivare.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg säger att bristen på arbetskraft är en utmaning för Arbetsförmedlingen.

Även sysselsättningen bland utrikes födda och långtidsarbetslöshet innebär utmaningar, förklarar han.

– Vi ser flera flaskhalsar, som brist på lärare, och brist på samverkan, säger Mikael Sjöberg.

Johanna Cederblad/TT

Andel och antal arbetslösa i åldrarna 16-64 år

• 2018: 6,4 procent (336 000 personer)

• 2019: 6,5 procent (343 000 personer)

• 2020: 6,7 procent (358 000 personer)

Källa: SCBs arbetskraftsundersökningar